Home Aantekeningen Jan Boxma, petroleumventer
Jan Boxma, petroleumventer Afdrukken E-mail

Op onderstaande foto staat Jan Boxma, geboren op 17 april 1889 te Stuifzand (Ruinen). Jan was een van de vele kinderen van Hendrik Boxma en Grietje Feunekes. Hij huwde op 4 november 1916 te Hoogeveen met de 24-jarige Jantje Lowijs. Ze kregen zes kinderen, waarvan Jentje de laatste was (geboren 27 april 1927). Vier weken na de geboorte van Jentje overlijdt Jantje Lowijs, waarschijnlijk herstelde ze niet van de laatste bevalling.
Jan, hertrouwde te Hoogeveen met Annigje Padding  op 29 februari 1928. Jan en Annigje kregen samen nog vijf kinderen.

Jan, kleinzoon van de vervener Albert Boxma, handelde in een andere brandstof, namelijk petroleum. Op de foto staat hij bij zijn kar van de Automaat, in die tijd een grote leverancier van petroleum. Met deze kar trok Jan langs de deuren in Hoogeveen. De kar werd jarenlang getrokken door twee herdershonden, die onder de kar werden gespannen. Op een gegeven moment werd dit verboden door de dierenbescherming.

Populair waren de avontoren van Pijpje drop, een stripverhaal dat je bij de petroleumventer van de Automaat kon kopen. Tegenwoordig zou dit niet meer uitgegeven kunnen worden..

Weekblad Pijpje Drop van de Automaat

Bladzijde uit de avonturen van Pijpje Drop

De avonturen van Pijpje Drop werden altijd afgesloten met de regel "Hoe 't verder Pijpje Drop vergaat; Staat in de volgende Automaat".

Jan woonde in Noord te Hoogeveen en genoot plaatselijke bekendheid als magnetiseur. Het zou zelfs zo geweest zijn dat huisartsen hun patienten doorverwezen naar Jan Boxma als ze last van wratten hadden. Hij streek over de wratten waarna ze er na een paar dagen afvielen. Het schijnt dat hij nooit een vergoeding voor zijn gave wilde hebben.

De foto van Jan is toegestuurd door zijn kleinzoon Joop Boxma.

 

 
Copyright © 2021 Genealogie.Boxma.com. Alle rechten voorbehouden.