Home Aantekeningen Jantje van der Weide
Jantje van der Weide Afdrukken E-mail

Sinds ik begonnen ben met het uitzoeken van mijn kwartierstaat heeft Jantje van der Weide mij altijd bijzonder geinteresseerd. Dat komt natuurlijk omdat haar vader niet bekend is en er daardoor een groot gat in mijn kwartierstaat kwam. Van een zus van mijn oma heb ik gehoord dat ze ooit eens naar het plaatsje zijn geweest waar Jantje van der Weide woonde (Oldeberkoop?) om uit te vinden hoe de vork in de steel zat. Het bleek dat er een hele oude man woonde die er nog wel wat van wist, alleen was die net overleden.. Misschien wordt het dus wel nooit opgehelderd. Hieronder de feiten die ik over Jantje heb kunnen vinden. Misschien is er iemand met meer informatie? Ik houd me aanbevolen!

De moeder van Jantje, Annigje Durks van der Weide, is geboren op 6 september 1853 in Ooststellingwerf. Ze was een dochter van de 46-jarige Durk Jans van der Weide en de 40-jarige Gepke Tjammes Baas. Ze was de zesde en laatste uit het gezin. Zus Jantje was al bijna zestien toen ze geboren werd. Verder had ze een broer van bijna veertien (Jan), Een zusje Aaltje dat na 1 jaar al overleed, nog een zusje Aaltje van negen jaar en zusje Rikst van vier.

Toen Annigje zeventien jaar was, beviel ze van een zoon Dirk Meindert van der Weide. Dirk is geboren te Ooststellingwerf, op 29-11-1870. Annigje was dus nog maar 16 toen ze zwanger raakte. Ook de vader van Dirk is niet bekend. Wel interessant is de aangever van de geboorte: Meindert Jacobs Jager! Helaas heb ik verder van hem geen gegevens, maar hij zou gezien zijn naam de vader kunnen zijn, en misschien ook van Jantje van der Weide!

Zeer waarschijnlijk woonden Annigje en haar baby bij haar moeder in huis, Gepke zal de baby vaak verzorgd hebben als Annigje aan het werk ging. Op 1 juni 1873 krijgt Annigje die dan bijna twintig is opnieuw een baby: mijn betovergrootmoeder Jantje van der Weide. Moeder Gepke komt de baby aangeven, vader is onbekend.

Gedeelte uit de geboorteacte van Jantje van der Weide

Op 18 november 1876 trouwt Annigje (23 jaar) met de veel oudere arbeider en weduwnaar Harmen Jans Vonk (53 jaar). In de huwelijksacte wordt niet gerept over de eerste twee kinderen van Annigje. Zijn ze misschien elders ondergebracht? In september van het volgende jaar volg hun eerste gezamelijke kind Jan Vonk. Die is waarschijnlijk niet oud geworden, want op 5-1-1879 wordt er weer een kind geboren met de naam Jan (nog steeds in Oldeberkoop). Op 4 februari 1880 volgt Egbert. Egbert overlijdt 18 maanden later alweer.

Op 18 maart 1885 overlijdt moeder Gepke (Durk van der Weide overleed al in 1860). Op 5 januari 1886 werd ze vernoemd: Gepke Vonk wordt geboren. Waarschijnlijk is Annigje dit keer niet hersteld van de bevalling: op 5 april 1886 overlijdt ze op de leeftijd van 32 jaar. Ze laat dus haar man (66 jaar) achter met de 15-jarige Dirk, de 12-jarige Jantje en de 7-jarige Jan. Gepke werd namelijk ook niet oud en overleed een paar maanden later op 27 september 1886.

Misschien heeft Jantje toen het huishouden op zich genomen. Om de ellende compleet te maken overlijdt op 23 mei 1887 ook Harmen Vonk. Wat er toen met de kinderen is gebeurd is mij nog niet duidelijk. Jantje is denk ik richting Smilde getrokken om daar werk te zoeken. Misschien als dienstmeid of hulp bij een boer. Ze zal daar Harmanus Radix zijn tegengekomen met wie ze op 11 mei 1894 te Smilde trouwt. Ze zijn dan beiden 20 jaar. Voogden van Jantje zijn de bij mij nog onbekende Dieterd en Lucas van der Velde.
De vader van Dietert en Lucas is vanuit Jubbega naar Smilde verhuisd. Misschien dat de authoriteiten of kerk de kinderen van der Weide / Vonk daarom bij dit voor hen bekende gezin plaatsten.

Van broer Jan Vonk heb ik nog niets gevonden. Broer Dirk (van der Weide) overlijdt op 25-jarige leeftijd op 23 januari 1895 te.. Veenhuizen. Hier ligt misschien wel de link met de familie Radix. En misschien zaten Jan en Jantje hier ook wel. Dirk zou dus nog bij het huwelijk van zus Jantje op 11 mei 1894 aanwezig geweest kunnen zijn.

Harmanus Radix en Jantje van der Weide kregen zelf zeven kinderen. Over een aantal van deze kinderen later meer. Eén van die kinderen was Geertruida. Ze had een buitenechtelijk kind van een militair. Omdat ze al op 23-jarige leeftijd overleed aan TBC heeft Jantje deze dochter Geesje opgevoed, zoals haar oma waarschijnlijk Jantje geeft opgevoed.

Jantje van der Weide, waarschijnlijk bij het huwelijk van een van haar kinderen

 

 
Copyright © 2023 Genealogie.Boxma.com. Alle rechten voorbehouden.