Home Boxma
Genealogie Boxma Afdrukken E-mail

Genealogie van Douwe Jochems


 
I.1    Douwe Jochems (van de Knijpe), geboren circa 1730 (gezindte: N.H.), begraven op 01-04-1791 te Benedenknijpe. Douwe en Gooitske verhuisden op 28-1-1779 met attestatie naar Gorredijk, zoon van Jochem Jacobs.
Gehuwd op 30-05-1751 te De Knijpe (FR). Douwe en Gooitske zijn in 1772 lidmaten van de N.H.Kerk te Knijpe met Gooitske Jeens van Rottum, 19 jaar oud, gedoopt (Nederlands Hervormd) op 19-08-1731 te Rottum, overleden 1784, dochter van Jeen Sytzes en Akke Dirks.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jochem Douwes BOXMA (de Bok, van de Gordijk) (zie II.1).

II.1    Jochem Douwes BOXMA (de Bok, van de Gordijk), arbeider, geboren op 20-07-1763 te Rottum (Friesland), gedoopt (N.H.) op 21-08-1763 te Rottum, overleden op 17-12-1818 om 7:00 uur te Smilde op 55-jarige leeftijd. Overleden in zijn huis te Smilde Wijk A, nr. 94.
Later (19 augustus 1819) laat zoon IJsbrand bij hem thuis (nr. 97) een memorie van successie opmaken, waarin staat dat Jochem D. geen onroerende goederen bezat en dat hij zonder uiterste wilsbeschikking is overleden. In deze memorie worden de zes nog levende kinderen van Jochem genoemd:
"Jeltien, getrouwd aan Lambert Everts te Oldeboorn in de provincie Vriesland, Gooiske, gehuwd aan Leffert Jans te Makkinga in de provincie Vriesland, Klaasje, gehuwd aan Roelof Akkerman, wonende in hun vaartuig, Grietien, wonende te Makkinga in de provincie Vriesland, Douwe wonende te Appelscha, provincie Vriesland en IJsbrand Boxma wonende te Smilde. Allen meerderjarig." IJsbrand ondertekend als IJZEBRAND BOXSMA. Wordt in doopregister van zijn zoon Douwe (1791) en dochter Grietje (1793) Jochem Douwes de Bok genoemd. Het gezin van Jochem en Hiltje schijnt tussen 1791 en 1797 in Sloten gewoond te hebben en verhuisde op 6-6-1797 naar Kuinre en op 1-5-1801 naar Smilde.
Lidmaten De Knijpe 1792: gecollationeert en welbevonden den 26 apr.: Jochem Douwes de Bok op belijdenis des geloofs
Op 10 november 1815 verschijnen Jochem Douwes Boksma van Kloosterveen en zwager Thomas IJzebrands Brandsma van Oldeberkoop voor notaris W.B. Kool van Heerens te Heerenveen. Jochem verkoopt 1/5 deel van 6 mad maden te Gersloot voor 175 gulden. Zoon van Douwe Jochems (van de Knijpe) (zie I.1) en Gooitske Jeens van Rottum.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 15-08-1784 te Oldeboorn met Hiltje IJSBRANDS, geboren circa 1764, overleden op 19-06-1849 te Ooststellingwerf. Ook wel genoemd: Hiltje IJzebrands Brandsma van Oldeboorn, dochter van IJsbrand Thomas, zeekapitein, en Jeltje Klazes.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jeltje Jochems BOKSMA, geboren op 27-04-1785 te Gorredijk, gedoopt (Hervormd) op 29-05-1785 te Gorredijk. Vader wordt Jochem Douwes genoemd, overleden op 02-10-1875 te gemeente Uteringadeel op 90-jarige leeftijd. Was al weduwe op dat moment.
Gehuwd met Lammert Everts BAKKER, bakker, overleden circa 1863. Op 25 februari 1863 verschijnen Jeltje Jochems Boksma uit Oldeboorn, weduwe van Lammert Everts Bakker en Ysbrand Lammerts Bakker uit Oldeboorn voor Notaris W.A. Evertsz. Jeltje verkoopt het huis en bakkerij van haar man aan Ysbrand (haar zoon?) en ziet af van vruchtgebruik.
   2.  Goitske BOKSMA, geboren op 18-10-1786 te Gorredijk, gedoopt (Hervormd) op 19-11-1786 te Gorredijk. Vader wordt Jochem Douwes genoemd, overleden op 21-10-1864 te Elslo op 78-jarige leeftijd. Op 6 maart 1865 verschijnt Gooitske Jochems Boksma uit Elsloo voor Notaris J.C. Metzlar te Oldeberkoop (ze was schijnbaar nog springlevend). Ze verkoopt een zathe en landen te Elsloo met een totale waarde van 2000 gulden aan Jochem Lefferts Zandstra, boer te Noordwolde. Dit is waarschijnlijk haar zoon; op dat moment was ze al weduwe van Leffert Jans Zandstra.
   3.  Klaasien Jochems BOKSMA, geboren op 28-08-1788 te Gorredijk, gedoopt (Hervormd) op 12-10-1788 te Gorredijk. Vader wordt Jochem Douwes genoemd, overleden op 02-11-1857 te gem. Weststellingwerf op 69-jarige leeftijd, bij aangifte overlijden waren de namen van de ouders niet bekend
Aangifte: 2-11-1857. Ook bij het overlijden van man Roelof Akkerman weten de aangevers niet de achternaam van Hilligje.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 14-11-1816 te Smilde met Roelof Evers AKKERMAN, schipper, geboren circa 1790 te Kolderveen, Nijeveen, gedoopt op 17-01-1790 te Nijeveen, overleden op 28-11-1861 te Oldemarkt, overleden aan scheepsboord in de Linde, zoon van Evert AKKERMAN en Hillegien ROELOFS.
   4.  Douwe BOKSMA (zie III.6).
   5.  Grietje Jochems, geboren op 08-04-1793 te Tjerkgaast (Doniawerstal), gedoopt (Hervormd) op 05-05-1793 te Tjerkgaast (Doniawerstal). Vader wordt Jochem Douwes de Bok genoemd, overleden op 23-12-1868 te Weststellingwerf op 75-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 30-jarige leeftijd op 11-05-1823 te Ooststellingwerf met Marten Annes LOUWRENS, 27 jaar oud, geboren op 12-11-1795 te Oldeholtpade (Wolvega), overleden op 19-01-1830 te Oldeholtpade (Wolvega) op 34-jarige leeftijd, zoon van Anne Martens LOUWRENS en Eva JANS.
Gehuwd (2) op 40-jarige leeftijd op 26-03-1834 te Weststellingwerf met Anders Rinkes VEENSTRA (Andries), geboren circa 1799 te Oldeholtwolde, zoon van Rinke Roelofs VEENSTRA en Elisabeth Pieters KOELMA.
   6.  IJsbrand (zie III.11).
   7.  Johannes, geboren op 07-06-1802 te Kloosterveen, gedoopt op 12-09-1802 te Kloosterveen. Overleden voor 17-12-1818, want hij wordt in de overlijdensakte van zijn vader niet genoemd.

III.6    Douwe BOKSMA, arbeider, geboren op 04-03-1791 te Benedenknijpe, gedoopt op 10-04-1791 te De Knijpe en Het Meer, overleden op 18-03-1860 te Assen op 69-jarige leeftijd. Signalement: "Bij zijne aankomst bij het korps lang 1 ellen 6 palmen 0 duimen 9 strepen". Zoon van Jochem Douwes BOXMA (de Bok, van de Gordijk) (zie II.1) en Hiltje IJSBRANDS.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 14-03-1816 te Smilde (getuige(n): Jochem Douwes Boxma (vader), Jakob Egberts Bisschop (vader), Lucas Beuker en Engbert Jonkers (beide niet verwant)) met Annegje Jacobs BISSCHOP, 24 jaar oud, geboren op 10-10-1791 te Smilde, gedoopt op 14-10-1792 te Diever, dochter van Jacob Egberts BISSCHOP (van Smilde), arbeider, en Grietje JANS (van Smilde).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob BOXMA (zie IV.1).
   2.  Hiltje Douwes BOXMA, geboren op 13-10-1819 te Appelscha (Ooststellingwerf), aangifte was op 14-10-1819, overleden op 24-02-1902 te Kloosterveen (Assen) op 82-jarige leeftijd. In de memorie van successie staat onroerend goed beschreven.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 05-04-1840 te Assen met Daniel Jacobs JIPPES, 23 jaar oud, geboren op 19-12-1816 te Smilde, zoon van Zwaantje JIPPES.
   3.  Jochem BOXMA (zie IV.5).
   4.  Grietje, geboren op 19-12-1827 te Smilde, overleden op 01-03-1904 te Emmen op 76-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 20-jarige leeftijd op 29-10-1848 te Assen met Jelke FABER, 26 jaar oud, schippersknecht, arbeider, geboren op 29-12-1821 te Donkerbroek, overleden op 23-12-1859 te Kloosterveen, Assen op 37-jarige leeftijd, aangifte gedaan op 24/12/1859, zoon van Hendrik Jelkes FABER, schipper, en Trijntje AUKES.
Gehuwd (2) op 34-jarige leeftijd op 28-05-1862 te Assen met Harm MUSKEE, 40 jaar oud, arbeider, geboren op 10-10-1821 te Smilde, overleden op 22-01-1895 te Peelo, Assen op 73-jarige leeftijd, zoon van Willem Harms MUSKEE, arbeider, en Beertien MESKEN. {Hij was eerder gehuwd op 21-jarige leeftijd op 28-04-1843 te Smilde met Andriesje JAGT, 22 jaar oud, geboren op 11-10-1820, overleden op 27-04-1862 op 41-jarige leeftijd, dochter van Bouke Jans JAGT en Catharina Piers HOLLANDER.}
   5.  IJsbrand BOXMA (zie IV.11).

IV.1    Jacob BOXMA, geboren op 28-12-1816 te Smilde, overleden op 17-02-1842 te Kloosterveen, Assen op 25-jarige leeftijd, er is een memorie van successie opgemaakt (Assen, 119.03 19 opname 277), zoon van Douwe BOKSMA (zie III.6) en Annegje Jacobs BISSCHOP.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 05-01-1840 te Assen met Derkje Hendriks VOS, 24 jaar oud, arbeidster, geboren op 28-04-1815 te Smilde, overleden op 10-05-1887 te Bovensmilde, Smilde op 72-jarige leeftijd, dochter van Hendrik Roelofs VOS (van Hijkersmilde), arbeider, en Stijntje Jans JAGT (van Hauwelderwijk), arbeidster. {Zij is later gehuwd op 35-jarige leeftijd op 21-03-1851 te Smilde met Hendrik Sjoerds WIJMA, geboren te Grootegast, zoon van Sjoert Hendriks WIJMA en Antje WIJTSES.}
Uit dit huwelijk:
   1.  Douwe, arbeider, geboren op 17-09-1840 om 4:00 uur te Smilde, overleden op 24-02-1915 te Smilde op 74-jarige leeftijd. Militaire Dienst: voldaan (2 mei 1859 - 1 mei 1864).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 11-05-1865 te Smilde met Jantje KLIM, dienstmeid, geboren circa 1838 te Nes, Westdongeradeel, overleden op 02-06-1910 te Emmen, dochter van Johannes Taekes KLIM, arbeider, en Maaike Wopkes ZAADSMA.

IV.5    Jochem BOXMA, arbeider, vervener, landbouwer, geboren op 03-12-1822 om 1:00 uur te Smilde (gezindte: N.H.), overleden op 03-11-1892 om 14:00 uur te Bovensmilde (Smilde) op 69-jarige leeftijd. Een paar maanden na het overlijden van Jochem is er een memorie van successie opgemaakt bij de notaris.
Daarin staat onder andere zijn grondbezit in Smilde en Norg beschreven. Zoon van Douwe BOKSMA (zie III.6) en Annegje Jacobs BISSCHOP.
Gehuwd (1) op 28-jarige leeftijd op 14-09-1851 te Assen met Jantien ALBERTS, 22 jaar oud, geboren op 16-07-1829 te Smilde, overleden op 05-03-1871 te Bovensmilde, Smilde op 41-jarige leeftijd, dochter van Harm ALBERTS en Zwaantje Willems EEFTING.
Gehuwd (2) op 48-jarige leeftijd op 03-11-1871 te Norg met Hendrikje van DIJKEN, 35 jaar oud, geboren op 30-04-1836 te Norg. Volgens Drenlias geboren Norg 29-4-1836! (gezindte: N.H.), overleden op 27-12-1909 te Assen op 73-jarige leeftijd, dochter van Jan Adriaans van DIJKEN, kleermaker (1836), en Lamke Jannes HOOFD.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Annechien, geboren op 26-06-1854 om 22:00 uur te Kloosterveen (Assen), overleden op 11-12-1854 om 7:00 uur te Smilde, 168 dagen oud. Thuis overleden.
   2.  Annechien, geboren op 04-09-1855 om 14:00 uur te Smilde, overleden op 20-04-1858 om 3:00 uur te Smilde op 2-jarige leeftijd.
   3.  Harm, geboren op 01-12-1857 om 14:00 uur te Smilde, overleden op 19-09-1862 om 23:00 uur te Bovensmilde (Smilde) op 4-jarige leeftijd.
   4.  Douwe, geboren op 05-08-1860 om 18:00 uur te Smilde, overleden op 26-03-1862 om 18:00 uur te Bovensmilde (Smilde) op 1-jarige leeftijd.
   5.  Annechien, geboren op 12-10-1862 om 12:00 uur te Bovensmilde, overleden op 18-06-1871 te Bovensmilde op 8-jarige leeftijd. Op 30 januari 1872 wordt een memorie van successie opgemaakt waarin onroerend goed beschreven wordt (Assen, 0119.03 93 memorienr 3/5816).
   6.  Zwaantje, geboren op 21-06-1864 om 24:00 uur te Bovensmilde (Smilde), overleden op 13-08-1884 om 4:30 uur te Bovensmilde (Smilde) op 20-jarige leeftijd. Op 27-2-1885 iseen memorie van successie aangemaakt (Assen, 0119.03 119 memorienr 5/2351 waarin onroerend goed beschreven staat.
   7.  Harm, geboren op 15-10-1866 om 10:00 uur te Bovensmilde (Smilde), overleden op 29-04-1885 om 18:00 uur te Bovensmilde (Smilde) op 18-jarige leeftijd. Op 12-11-1885 is een memorie van successie opgemaakt met daarin onroerend goed (Assen, 0119.03 120, memorienr 5/3249).
   8.  Douwe, geboren op 11-04-1869 om 12:00 uur te Bovensmilde (Smilde), overleden op 23-02-1871 te Bovensmilde op 1-jarige leeftijd. Op 31 augustus is een memorie van successie opgemaakt (Assen, 0119.03 93 memorienr 3/5331).
   9.  Jacob, geboren op 04-02-1871 om 2:00 uur te Bovensmilde (Smilde), overleden op 01-03-1871 te Bovensmilde, 25 dagen oud.
Uit het tweede huwelijk:
   10.  Douwe (zie V.12).
   11.  Lammigje, dienstbode, geboren op 23-09-1875 om 8:00 uur te Bovensmilde (Smilde), overleden op 15-06-1940 te Enschede op 64-jarige leeftijd, woonplaats bij overlijden was Eibergen.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 03-12-1902 te Assen met Derk Jan te VELTHUIS, geboren circa 1869, overleden op 05-11-1931 te Rotterdam, zoon van Albert te VELTHUIS, rijksambtenaar, en Jenneken BELTMAN.
   12.  Annechien, geboren op 09-04-1877 om 2:00 uur te Bovensmilde (Smilde).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 27-10-1903 te Zevenaar met Teunis Gerrit van den HAM, geboren circa 1873 te Zevenhuizen, overleden op 14-11-1953 te Utrecht, zoon van Aalbert van den HAM en Johanna Petronella de MEIJERE.
   13.  Jan (zie V.18).

V.12    Douwe BOXMA, aannemer, houder fietsenstalling, werkman, geboren op 08-08-1873 om 3:30 uur te Bovensmilde (Smilde), overleden op 13-01-1957 te Amsterdam op 83-jarige leeftijd, zoon van Jochem BOXMA (zie IV.5) en Hendrikje van DIJKEN.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 24-02-1898 te Smilde met Egbertje ZWAAN, 23 jaar oud, geboren op 19-01-1875 te Beilen, overleden op 22-02-1949 te Amsterdam op 74-jarige leeftijd, dochter van Geert ZWAAN, arbeider, en Roeloffien JAKOPS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jochem (zie VI.1).
   2.  Rudolfine (Fien), huisvrouw, geboren op 14-06-1901 te Mengede (Duitsland), overleden op 10-09-1970 op 69-jarige leeftijd, begraven op 14-09-1970 te Amsterdam, begraven op De Nieuwe Ooster, grafnr. 2-82-FF-84.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 02-07-1936 met Jan IJBEN.
   3.  Hendrik (zie VI.5).
   4.  Theodor (Theo) (zie VI.7).
   5.  Lambertus (zie VI.9).
   6.  Egberdina (Dien), huisvrouw, geboren op 08-06-1915 te Winterswijk.
Gehuwd met J. MUENTZEMANN.
   7.  Gerhard (Geert) (zie VI.13).
   8.  Johanna, geboren op 23-06-1921 te Winterswijk.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 05-02-1941 met A.J. DROST.

VI.1    Jochem BOXMA, arbieder-remmer bij de NS, ploegbaas bij de NS, geboren op 09-10-1898 te Assen (gezindte: NH), overleden op 23-07-1974 te Loenen op 75-jarige leeftijd, zoon van Douwe BOXMA (zie V.12) en Egbertje ZWAAN.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 19-07-1922 te Amsterdam met Maria HOOGENHOUT, 24 jaar oud, geboren op 27-06-1898 te Abcoude Proosdij, overleden op 26-12-1969 te Utrecht op 71-jarige leeftijd, dochter van Harmen HOOGENHOUT, timmerman, en Aleida SNAPPER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Egbertje, geboren op 15-04-1923 te Amsterdam.
Gehuwd met Piet ROEK.
   2.  Harmen (zie VII.3).

VII.3    Harmen BOXMA, controleur Metaalfabriek Werkspoor, geboren op 02-11-1924 te Amsterdam, zoon van Jochem BOXMA (zie VI.1) en Maria HOOGENHOUT.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 04-07-1957 te Amsterdam met Berthie Petronella GANGEL, 31 jaar oud, receptioniste, geboren op 01-11-1925 te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
   1.  NN, geboren op 29-03-1959 te Loenersloot, levenloos geboren, overleden op 31-03-1959 te Loenersloot, 2 dagen oud.
   2.  Rudolf Pieter Joop, redacteur, geboren op 10-03-1961.
   3.  Robertus Marinus (Rob) (zie VIII.3).

VIII.3    Robertus Marinus (Rob) BOXMA, verpleegkundige, geboren op 03-04-1964, zoon van Harmen BOXMA (zie VII.3) en Berthie Petronella GANGEL, receptioniste.
Gehuwd met Corine MOOLDIJK, geboren op 01-03-1972.
Uit dit huwelijk:
   1.  Nienke Hiltje, geboren op 07-01-2009 om 15:10 uur te Woerden.
   2.  Evie Maartje, geboren op 05-07-2012 te Woerden.

VI.5    Hendrik BOXMA, arbeider in Amsterdam, ovenbouwer, geboren op 27-04-1903 te Nette (Duitsland), overleden op 18-12-1961 te Amsterdam op 58-jarige leeftijd, zoon van Douwe BOXMA (zie V.12) en Egbertje ZWAAN.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 29-05-1935 met Grietje de RUITER, 27 jaar oud, geboren op 03-10-1907 te Schiedam, overleden op 30-09-1999 op 91-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sonja Margarita, geboren op 16-10-1936 te Amsterdam.
Gehuwd met Ko (J.A.P.) BECHTHOLD.
   2.  Marja Henderika, geboren op 12-12-1944 te Amsterdam.
   3.  Hendrik Marinus Theo, geboren op 14-12-1948 te Amsterdam, overleden op 25-08-1993 op 44-jarige leeftijd.

VI.7    Theodor (Theo) BOXMA, arbeider in Amsterdam, geboren op 26-01-1909 te Herne (Duitsland), overleden op 28-07-1975 op 66-jarige leeftijd, begraven op 31-07-1975 te Amsterdam, begraven op De Nieuwe Ooster, grafnr. Alg.72-A-123, zoon van Douwe BOXMA (zie V.12) en Egbertje ZWAAN.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 28-12-1944 met Elizabeth (Eb) KLAASSEN, 38 jaar oud, geboren op 10-08-1906. Het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie maakt melding van een bemiddeling inzake Haertefonds Sammelverfahen voor Elisabeth Klaassen. De archieftitel is 'Stichting Sieraden-commite'.
Uit dit huwelijk:
   1.  Elisabeth Sophia (Betty), geboren op 13-02-1945 te Amsterdam.

VI.9    Lambertus BOXMA, zelfstandig autospuiter in Amsterdam, geboren op 30-08-1912 te Herne (Duitsland), overleden op 27-11-1992 te Amsterdam op 80-jarige leeftijd. Lambertus wordt ingeschreven in het militieregister. Daar wordt als woonplaats Amsterdam opgegeven (Laurierstraat 104I). Beroep: automobielschilder. School: b kl. LO leerling avondambachtschool afd. schilderen. Op 1 april 1931 voorgoed vrijgesteld wegens broederdienst. Zoon van Douwe BOXMA (zie V.12) en Egbertje ZWAAN.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 12-06-1946 te Amsterdam met J. van LOO, 24 jaar oud, geboren op 22-11-1921 te Rotterdam.
Uit dit huwelijk:
   1.  Astrid Berendina, geboren op 28-09-1944 te Bad Kissingen (D).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 17-06-1970 met J.C.M. van OOSTVEEN.
   2.  Lambertus Douwe Paul (zie VII.12).

VII.12    Lambertus Douwe Paul BOXMA, hoofd inkoop, geboren op 18-12-1946 te Amsterdam, zoon van Lambertus BOXMA (zie VI.9) en J. van LOO.
Gehuwd met Marianne PRESCHEL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Richard Stefan.
   2.  Linda Yvette.

VI.13    Gerhard (Geert) BOXMA, taxichauffeur, geboren op 09-09-1918 te Winterswijk, zoon van Douwe BOXMA (zie V.12) en Egbertje ZWAAN.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 14-10-1942 met Alida van DIJK, 18 jaar oud, geboren op 01-12-1923 te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hans (zie VII.14).
   2.  Egbert (Bert), Gemeente Amsterdam (waterleiding), geboren op 27-08-1949.

VII.14    Hans BOXMA, geboren op 04-04-1943, zoon van Gerhard (Geert) BOXMA (zie VI.13) en Alida van DIJK.
Gehuwd met Alida G.M. KWAKMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Angela D.M. Geboren op 07-02-1970.
   2.  Jerry J. Geboren op 14-03-1971.

V.18    Jan BOXMA, stoker op de gasfabriek, geboren op 29-11-1880 om 9:00 uur te Bovensmilde (Smilde) (gezindte: N.H.), overleden op 20-07-1969 te Assen op 88-jarige leeftijd. Jan verhuist op 13 mei 1901 met zijn moeder Hendrikje van Dijken naar Assen, waarschijnlijk eerst naar het Asser Vaartje. Later zijn ze naar de Teraardseweg verhuist. De laatste jaren van zijn leven heeft Jan aan de Sluisstraat doorgebracht. Zoon van Jochem BOXMA (zie IV.5) en Hendrikje van DIJKEN.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 20-05-1908 te Assen (getuige(n): Hendrik Boxma oud 46 jaar onderwijzer, neef van de bruidegom, Evert Uringa oud 51 jaar stoker aan de gasfabriek, Dirk Mulder oud 28 jaar, besteller van goederen en Dirk van der Veen oud 37 jaar arbeider wonende allen te Assen), vooraankondigingen op 10 en 17 mei 1908 te Smilde en Assen met Trijntje de VRIES, 19 jaar oud, geboren op 13-03-1889 om 16:00 uur te Smilde (gezindte: N.H.), overleden op 07-12-1961 te Assen op 72-jarige leeftijd, dochter van Hendrik de VRIES, koopman, en Annechien HAVEMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrikje, geboren op 16-09-1909 te Assen (gezindte: N.H.), overleden op 28-02-1999 te Schiedam op 89-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 06-09-1934 te Assen met P.P.G.H. SPAAN, 31 jaar oud, geboren op 06-10-1902, overleden op 30-11-1993 te Schiedam op 91-jarige leeftijd.
   2.  Hendrik (zie VI.19).
   3.  Jochem (zie VI.21).
   4.  Annechien, geboren op 24-10-1916 te Assen (gezindte: N.H.).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 21-07-1937 te Assen met Joost MELLIES, 23 jaar oud, eigenaar transportbedrijf, geboren op 06-03-1914, overleden op 05-05-1972 op 58-jarige leeftijd.
   5.  Lambertus (Bertus) (zie VI.25).
   6.  Jan (zie VI.27).

VI.19    Hendrik BOXMA, timmerman, aannemer, geboren op 05-01-1911 te Assen (gezindte: N.H.), overleden op 05-07-1977 op 66-jarige leeftijd, zoon van Jan BOXMA (zie V.18) en Trijntje de VRIES.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 30-07-1937 te Assen met Catharina SMILDIGER, 30 jaar oud, geboren op 22-09-1906 te Norg, overleden op 23-01-1987 op 80-jarige leeftijd, dochter van Albert SMILDIGER, besteller PTT, en Derkje DUIKER, huisvrouw.
Uit dit huwelijk:
   1.  Dirkje (Dicky), administratief medewerkster bij de Arbeidsvoorziening Drenthe, geboren op 28-08-1938 te Assen.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 21-12-1962 te Assen met Barteld (Bart) de JONG, 30 jaar oud, besteller voorman PTT Assen, geboren op 06-04-1932 te Assen, zoon van Douwe Petrus Henderikus Jacobus de JONG en Kornelia FRANKE.
   2.  Trijntje, eigenaresse kledingwinkel, geboren op 10-04-1943 te Assen.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 23-10-1963 te Assen met Jan KNOL, 24 jaar oud, leraar, thans grossier in deense kleding, geboren op 19-05-1939 te Hoogeveen, zoon van Nicolaas KNOL en Everdina ROSENDAL.
   3.  Jantien, geboren op 08-04-1945 te Assen.
Gehuwd met Jacob (Jaap) SLIK, grossier in vleeswaren, geboren op 15-08-1944 te Winschoten, zoon van Hendrik SLIK en Cathariena GRUIZINGA.
   4.  Jan (zie VII.23).

VII.23    Jan BOXMA, hoofd projecten bij woningstichting Actium, geboren op 20-06-1947 te Assen, zoon van Hendrik BOXMA (zie VI.19) en Catharina SMILDIGER.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 21-03-1969 te Assen met Deeltje NIEUWENHUIS, 21 jaar oud, huisvrouw, geboren op 24-07-1947 te Dwingelo, dochter van Lubbertus NIEUWENHUIS, chauffeur, en Jantina POSTEMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ir. Hendrik, computerarchitect, geboren op 15-09-1969 te Assen.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 22-10-1999 te Roozendaal met Drs. Irene Fotinie de BERG, 27 jaar oud, psycholoog, geboren op 21-08-1972 te Soest, dochter van Adrianus Hendricus Alouisius van DORRESTEIN en Catharina Hendrine de BERG.
   2.  Robert, restaurantkok, geboren op 25-03-1972 te Assen.
Samenwonend te Assen met Karin van der WALLE.
   3.  Jantina Catharina, lerares basisonderwijs, geboren op 05-02-1976 te Ruinen.

VI.21    Jochem BOXMA, groenteboer, geboren op 13-01-1913 te Assen (gezindte: N.H.), overleden op 26-10-1986 op 73-jarige leeftijd, zoon van Jan BOXMA (zie V.18) en Trijntje de VRIES.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 05-09-1936 te Rolde met Grietje VELDHUIS, 20 jaar oud, geboren op 02-10-1915 te Rolde, overleden op 23-03-1991 op 75-jarige leeftijd, dochter van Egbert VELDHUIS en Margien de VRIES.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan (zie VII.25).
   2.  Margaretta, geboren op 28-11-1945 te Assen.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 14-03-1983 te Hoogezand met Hayo LUBBERS, 37 jaar oud, heftruck chauffeur, geboren op 27-04-1945 te Winsum, zoon van Boele LUBBERS en Grietje BRANDS.
   3.  Trijntje, kleuterleidster, geboren op 23-03-1954 te Assen.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 14-04-1981 te Assen met Kees van der VEEN, 25 jaar oud, ontwerper viaducten en tunnels, geboren op 08-11-1955 te Leeuwarden, Dit e-mailadres is beveiligd tegen spambots, u heeft JavaScript nodig om het te kunnen bekijken , zoon van Sietse van der VEEN en Aaltje REITSMA.

VII.25    Jan BOXMA, electromonteur, geboren op 27-02-1937 te Assen, zoon van Jochem BOXMA (zie VI.21) en Grietje VELDHUIS.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 06-08-1958 te Assen met Hinke WITVOET, 20 jaar oud, geboren op 09-11-1937 te Emmen, dochter van Anne WITVOET en Jantje BLOMSMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johan (zie VIII.14).
   2.  Ronald, werkzaam bij de brandweer, geboren op 12-10-1962 te Assen.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 04-07-1986 te Assen met Willemtien Annegien KLOK, 23 jaar oud, verpleegster, geboren op 02-05-1963 te Vries, dochter van Arend KLOK en Roelie ZWAVING.

VIII.14    Johan BOXMA, medewerker RDW te Veendam, geboren op 05-08-1960 te Assen, zoon van Jan BOXMA (zie VII.25) en Hinke WITVOET.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 30-05-1986 te Assen met Alida Dorothee HARTSUIKER, 27 jaar oud, ambtenaar gemeente Noordenveld, geboren op 31-07-1958 te Almelo, dochter van Albert HARTSUIKER en Alida MIDDELBOS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Stephanie Leanne, geboren op 10-06-1991 te Assen.
   2.  Marielle Susanne, geboren op 14-07-1995 te Assen.

VI.25    Lambertus (Bertus) BOXMA, timmerman, geboren op 26-11-1920 te Assen (gezindte: N.H.), overleden op 07-02-2009 te Assem op 88-jarige leeftijd, gecremeerd op 12-02-2009 te Assen, gecremeerd in 'de Boskamp' te Assen, zoon van Jan BOXMA (zie V.18) en Trijntje de VRIES.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 22-12-1943 te Assen met Jantien (Jantje) RADIX, 19 jaar oud, geboren op 04-01-1924, overleden op 20-02-2000 te Assen op 76-jarige leeftijd, gecremeerd op 24-02-2000 te Assen, dochter van Henderikus RADIX en Henke LOMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Tineke (Tiny), geboren op 19-06-1944.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 12-02-1968 te Assen met Jan MEEK, 26 jaar oud, timmerman, geboren op 21-07-1941 te Assen, overleden op 29-06-2006 te Assen op 64-jarige leeftijd, zoon van Jacob MEEK en Roelofje KLAUCKE.
   2.  Henderikus (Rieks) (zie VII.33).
   3.  Henke (Hennie), geboren op 21-04-1948.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 12-09-1969 te Assen met Klaas DOORN, 22 jaar oud, commercieel manager industrie bij GTI Arnhem, geboren op 08-04-1947 te Diever, zoon van Goosem DOORN en Grietje PIT.

VII.33    Henderikus (Rieks) BOXMA, uitvoerder netwerk bouw KPN, geboren op 25-04-1946 te Assen, zoon van Lambertus (Bertus) BOXMA (zie VI.25) en Jantien (Jantje) RADIX.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 03-05-1968 te Rolde met Geertruida (Truida) BERKEPIES, 20 jaar oud, geboren op 10-01-1948 te Rolde, dochter van Egbert BERKEPIES, landbouwer (1946), kunstmatig inseminator, en Christiena MEENDERMAN, huisvrouw.
Uit dit huwelijk:
   1.  Bernd (zie VIII.18).
   2.  Krista, geboren op 24-09-1971 te Groningen.
Samenwonend te Bovensmilde, gehuwd op 35-jarige leeftijd op 02-10-2006, geregistreerd partnerschap met Theo GORTER, 35 jaar oud, geboren op 26-08-1971.

VIII.18    Bernd BOXMA, systeembeheerder, geboren op 13-11-1968 om 5:18 uur te Assen, zoon van Henderikus (Rieks) BOXMA (zie VII.33) en Geertruida (Truida) BERKEPIES.
Samenwonend sinds 16-08-1999 te Assen met Jolanda Monika van NIEFF, 28 jaar oud, apothekersassistente, geboren op 12-01-1971 te Glimmen, dochter van Meindert van NIEFF, hovenier, en Tjitske (Trees) KOOPMAN.
Uit deze relatie:
   1.  Esmée, geboren op 28-09-2001 om 2:00 uur te Groningen, 2800 gram, 48 cm.
   2.  Max, geboren op 07-12-2003 om 21:52 uur te Assen.

VI.27    Jan BOXMA, opperwachtmeester der Rijkspolitie, geboren op 26-11-1920 te Assen (gezindte: N.H.), overleden op 28-02-2010 te Groningen op 89-jarige leeftijd, zoon van Jan BOXMA (zie V.18) en Trijntje de VRIES.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 15-02-1944 te Assen, Drenthe (NL) met Margrietha Johanna MOL, 24 jaar oud, geboren op 06-03-1919 te Assen, dochter van Hendrik MOL, meteropnemer der gasfabriek, en Luske TIP.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Hendrik, adjudant der Koninklijke Luchtmacht, geboren op 03-07-1947 te Haren.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 16-06-1975 te Groningen met Anka Mariska Wiea van ZANTEN, 28 jaar oud, geboren op 31-10-1946 te Groningen, overleden op 24-02-1987 te Leeuwarden op 40-jarige leeftijd, dochter van Jakob Jan van ZANTEN en Wiea Johanna LOUMAN. {Zij was eerder gehuwd voor 1975 met de WIT.}
   2.  Hendrik Luutzen (Henk) (zie VII.39).
   3.  Louise Catharina, geboren op 28-03-1950 te gem. Groningen.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 10-10-1985 te Alkemade met Adrianus Hendrikus CUVELIER, 32 jaar oud, geboren op 24-04-1953 te gem. Alkemade, zoon van Adriaan Jacobus CUVELIER en Elisabeth van der SCHRIER. Geen kinderen.

VII.39    Hendrik Luutzen (Henk) BOXMA, docent wiskunde, geboren op 20-02-1948 te Groningen, zoon van Jan BOXMA (zie VI.27) en Margrietha Johanna MOL.
Gehuwd met Anna Louise (Ans) GROEN, geboren op 03-04-1947 te Delft, dochter van Adrianus Gerbrandus GROEN en Geertruida Catharina HENSELMANS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Nitosha Julia Anna, geboren op 08-12-1987 te Ragama, Sri Lanka.
   2.  Asanka Rohan Luutzen, geboren op 18-02-1990 te Ragama, Sri Lanka.

IV.11    IJsbrand BOXMA, arbeider, geboren op 25-02-1831 om 20:00 uur te Smilde, overleden op 24-10-1892 te Assen op 61-jarige leeftijd. Op 12-10-1893 is een memorie van successie opgemaakt (Assen, 0119.03 135 memorienr 6/3937), zoon van Douwe BOKSMA (zie III.6) en Annegje Jacobs BISSCHOP.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 29-06-1856 te Assen met Margje LINKER (Maaike), 24 jaar oud, geboren op 18-10-1831 te Leek, overleden op 24-02-1903 te Assen op 71-jarige leeftijd, dochter van Hendrik Jans LINKER, arbeider, en Trijntje Heines ROSEMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Douwe (zie V.20).
   2.  Hendrik, geboren op 18-11-1859 om 5:00 uur te Smilde, overleden op 02-07-1861 om 14:00 uur te Smilde op 1-jarige leeftijd.
   3.  Hendrik, onderwijzer te Kloosterveen, geboren op 07-02-1862 om 22:00 uur te Bovensmilde, Smilde (NL). Op zijn grafsteen staat dat hij geboren is in Assen, overleden op 14-06-1942 te Assen (NL) op 80-jarige leeftijd, begraven op 17-06-1942 te Assen, Noorderbegraafplaats (NL).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 14-05-1890 te Assen met Dientje EVERTS, 31 jaar oud, geboren op 15-01-1859 te Assen, overleden op 17-03-1951 te Assen op 92-jarige leeftijd, dochter van Evert EVERTS, leerlooiersknecht, en Regina HAGENOUW.
   4.  Annegien, geboren op 17-11-1864 om 14:30 uur te Kloosterveen (Assen), overleden op 07-05-1902 te Assen op 37-jarige leeftijd.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 17-04-1895 te Assen met Henderikus DIETERS, 28 jaar oud, letterzetter, geboren op 05-07-1866 te Assen, geboortedatum kan ook 11-10-1866 zijn, overleden op 07-03-1933 te Assen op 66-jarige leeftijd, zoon van Hendrik DIETERS, functie bij de spoorwegen, en Hendrikje de GRAAF. {Hij is later gehuwd op 36-jarige leeftijd op 27-04-1903 te Assen met Martje HEMMES, geboren te Bedum, dochter van Aldert HEMMES en Bouwke DOLFIN.}
   5.  Trijntje, geboren op 16-07-1869 om 21:30 uur te Kloosterveen (Assen), overleden op 23-07-1869 te Assen, 7 dagen oud.
   6.  Trijntje, geboren op 29-01-1871 om 17:00 uur te Kloosterveen (Assen), overleden op 07-02-1942 te Assen op 71-jarige leeftijd.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 19-06-1907 te Enschede met Tjibbe Hendrik de VRIES, 20 jaar oud, kantoorbediende, geboren op 21-09-1886 te Havelte, overleden op 28-04-1941 te Enschede op 54-jarige leeftijd, zoon van Hendrik de VRIES en Dientje KNEGT. {Hij was eerder gehuwd voor 1907 met Marie Louise Celestina GAJIRAL.}
   7.  Hiltje, geboren op 08-07-1875 om 23:00 uur te Kloosterveen (Assen).
   8.  Jantina, geboren op 16-01-1878 om 15:00 uur te Kloosterveen (Assen).

V.20    Douwe BOXMA, koopman, geboren op 17-08-1857 om 11:00 uur te Kloosterveen (Assen), overleden op 24-07-1902 te Assen op 44-jarige leeftijd, zoon van IJsbrand BOXMA (zie IV.11) en Margje LINKER (Maaike).
Gehuwd op 38-jarige leeftijd op 03-05-1896 te Assen met Geessien MEIJER, 27 jaar oud, geboren op 24-05-1868 te Vries, overleden op 12-02-1936 te Harderwijk op 67-jarige leeftijd, dochter van Harm MEIJER, landbouwer, en Zwaantje HILGER. {Zij is later gehuwd op 35-jarige leeftijd op 11-05-1904 te Assen met Jan KOOPS, zoon van Egbert KOOPS en Trientien BOELENS.}
Uit dit huwelijk:
   1.  IJsbrand (zie VI.29).
   2.  Zwaantje, geboren op 11-04-1899 te Assen.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 11-05-1921 te Assen met Harm van VEEN, geboren circa 1899 te Zwartsluis, zoon van Hendrik van VEEN en Annigje SCHOONEWELLE.
   3.  Harm Jan (zie VI.34).

VI.29    IJsbrand BOXMA, zeeman, later agent van politie (1921), geboren op 23-01-1897 te Assen, overleden op 05-05-1941 te Rotterdam op 44-jarige leeftijd, overleden in het Gemeenteziekenhuis aan de Bergweg, op zijn achttiende jaar is IJsbrand gaan varen. Op 12-4-1916 komt hij als 'sailor' aan in de haven van New York (Ellis Island). Van alle bemanningsleden was hij de grootste (6"1) en automatisch een van de zwaartsten (170). Na zijn militaire dienst kreeg hij een politie-opleiding en kwam bij de rivierpolitie in Rotterdam. Zoon van Douwe BOXMA (zie V.20) en Geessien MEIJER.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 10-05-1921 te Apeldoorn, gescheiden na 5 jaar op 20-07-1926 te Rotterdam van Berendina MENNINGA, geboren circa 1897 te Apeldoorn, dochter van Rivert Hendrikus MENNINGA en Berendje TEUNISSEN.
Gehuwd (2) op 31-jarige leeftijd op 25-04-1928 te Rotterdam met Cornelia Jacomina van der HAVE, 27 jaar oud, geboren op 10-04-1901 te Rotterdam, overleden op 03-06-1985 te Rijswijk (Z.H.) op 84-jarige leeftijd, dochter van Kornelis Willem van der HAVE, rijksveldwachter, en Janna NATTE.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Gerda Hiltine, geboren op 22-04-1922 te Rotterdam.
   2.  Berthe Hendrika, geboren op 06-03-1924 te Rotterdam.
Uit het tweede huwelijk:
   3.  Hendrike Willemine (Henny), geboren op 20-10-1937 te Rotterdam.

VI.34    Harm Jan BOXMA, grafisch chef, geboren op 24-09-1901 te Assen, overleden op 16-01-1970 te Amsterdam op 68-jarige leeftijd, zoon van Douwe BOXMA (zie V.20) en Geessien MEIJER.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 26-07-1934 te Amsterdam met Anna VELDHUIS, 21 jaar oud, geboren op 23-11-1912 te Amsterdam, overleden op 22-06-2000 te Purmerend op 87-jarige leeftijd, dochter van Jan Hendrik VELDHUIS en Gesina ROETGERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Herman (zie VII.46).
   2.  Eddy (zie VII.48).

VII.46    Herman BOXMA, journalist, hoofd voorlichting, geboren op 03-04-1935 te Amsterdam, zoon van Harm Jan BOXMA (zie VI.34) en Anna VELDHUIS.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 27-07-1961 te Amsterdam met Henny WIERMAN, 25 jaar oud, geboren op 20-06-1936 te Amsterdam, dochter van Hendrik Jan WIERMAN en Adele Henriette ter SCHMITTEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ellen, geboren op 02-10-1963 te Zaandam.
   2.  Edwin (zie VIII.25).

VIII.25    Edwin BOXMA, timmerman/aannemer, geboren op 24-12-1965 te Zaandam, zoon van Herman BOXMA (zie VII.46) en Henny WIERMAN.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 27-09-1990 te Purmerend met Anna Maria Elisabeth BALTUS, 25 jaar oud, geboren op 26-01-1965 te Amsterdam, dochter van Willibrordus Gerardus BALTUS en Catharina Jacoba SCHUIT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Michael Willibrordus Johannes, geboren op 16-10-1994 om 16.15 uur te Purmerend.
   2.  Angelique Catharina Maria, geboren op 30-03-1997 om 5.07 uur te Purmerend.

VII.48    Eddy BOXMA, hoofd personeelszaken, geboren op 11-07-1939 om 6.45 uur te Amsterdam, zoon van Harm Jan BOXMA (zie VI.34) en Anna VELDHUIS.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 19-12-1968 te Amsterdam met Margaretha Titia de BRUIN, 24 jaar oud, geboren op 04-11-1944 te Ameland, dochter van Jan de BRUIN en Sientje VISSER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Camiel Eduard, verpleegkundige, geboren op 15-06-1970 te Purmerend.
   2.  Eelco Jan, system engineer, geboren op 07-06-1974 te Amsterdam.

III.11    IJsbrand BOXMA, arbeider, veenbaas, gedoopt op 21-01-1798 te Kuinre, in het doopboek staat de vermelding "door den vader ten doop gehouden". In de huwelijksacte van 1822 staat dat IJsbrand op 21-1-1798 is geboren, maar dat is dus zijn doopdatum. Geboortedatum is (nog) niet bekend. Overleden op 05-03-1881 te Kanaal,Oosterhesselen op 83-jarige leeftijd. Signalement uit zijn paspoort:
Lang een ellen zeven palmen vier duimen zes strepen,
aangezigt ovaal, voorhoofd rond, oogen blauw, neus spits,
mond klein, kin rond, haar blond, wenkbrauwen blond,
hebbende de volgende merkbare teekenen: geene.
In dienst getreden als fusilier den 21 augustus 1817, zoon van Jochem Douwes BOXMA (de Bok, van de Gordijk) (zie II.1) en Hiltje IJSBRANDS.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 10-08-1822 te Smilde (getuige(n): Steven Jonker, Mient Jan Swiers, Andries Tingen, Jan Tingen (Allen onverwant)) met Grietien Willems van der VEEN, 27 jaar oud, arbeidster, gedoopt (N.H.) op 21-12-1794 te Yde, Vries, overleden op 11-05-1836 te Smilde op 41-jarige leeftijd, dochter van Willem Geerts van der VEEN, arbeider, en Willemtien JANS. {Zij was eerder gehuwd op 25-jarige leeftijd op 04-04-1820 te Smilde met Eijse Jannes de VRIES, geboren circa 1792, zoon van Jannes Eisen de VRIES en Lammechien Arends MUSKEE.}
Gehuwd (2) op 39-jarige leeftijd op 14-02-1837 te Smilde (getuige(n): Lubbertus Straatman, Wijtse Gaukes de Vries, Ruurd Blomsma, Egbert Stoker (allen onverwant)) met Hillechien KOSTER, 24 jaar oud, dienstmeid, arbeidster, geboren op 14-03-1812 te Smilde, overleden op 01-01-1881 te Nieuw Amsterdam, Emmen op 68-jarige leeftijd, aangifte gedaan op 2-1-1880, dochter van Pieter Jans KOSTER en Trijntje OTTEN, arbeidster.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jochem (zie IV.13).
   2.  Willem (zie IV.15).
   3.  Albert (zie IV.17).
   4.  Johannes, geboren op 08-12-1828 om 14:00 uur te Smilde, overleden op 02-07-1830 om 16:00 uur te Smilde op 1-jarige leeftijd, er is een successiememorie opgemaakt (Assen, 0119.03 19, opname 658).
   5.  Johannes (zie IV.21).
   6.  Jan, geboren op 24-01-1835 om 22:00 uur te Smilde, overleden op 19-10-1836 om 09:00 uur te Hoogeveen op 1-jarige leeftijd. Overleden in het vaartuig van Roelof Akkerman liggende te Hoogeveen.
De woonplaats van Jan was Smilde.
Aangever1: Roelof Akkerman, 48 jaar, schipper, oom van Jan.
Aangever2: Jan Wams, 23 jaar, scheepstimmerman, bekende van Jan.
Uit het tweede huwelijk:
   7.  Willem Frederik (zie IV.24).
   8.  Hillechien, geboren op 14-05-1839 om 10:00 uur te Smilde, overleden op 13-06-1869 te Vredeveld, Assen op 30-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 02-12-1868 te Assen met Jan de WEERD, 57 jaar oud, geboren op 11-08-1811 te Assen, overleden op 03-11-1888 te Vredeveld, Assen op 77-jarige leeftijd, zoon van Peter Jans de WEERD en Harmtien Jans HOOIVELD. {Hij was eerder gehuwd op 40-jarige leeftijd op 18-04-1852 te Assen (getuige(n): GENLIAS) met Klaassien NIEMEIJER, 25 jaar oud, geboren op 09-03-1827 te Anloo, overleden op 17-03-1866 te Vredeveld, Assen op 39-jarige leeftijd, dochter van Roelof NIEMEIJER en Marchien Arends REINDERS.}
   9.  Trijntje, geboren op 11-03-1841 om 7:00 uur te Smilde, overleden op 02-05-1919 te Dalen op 78-jarige leeftijd.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 27-04-1877 te Oosterhesselen met Jan OOTS, 28 jaar oud, arbeider (1879,1881), geboren op 12-04-1849 te Coevorden, overleden op 08-09-1934 te Emmen op 85-jarige leeftijd, zoon van Derk OOTS en Zwaantien NIJKOOPS.
   10.  Douwe, geboren op 26-04-1844 om 5:30 uur te Smilde, overleden op 01-08-1844 om 12:00 uur te Smilde, 97 dagen oud, er is een memorie van successie opgemaakt (Assen, 0119.03 56 opname 229).
   11.  Pieter, geboren op 26-04-1844 om 5:00 uur te Smilde, overleden op 19-08-1844 om 18:00 uur te Smilde, 115 dagen oud, er is een memorie van successie gemaakt (Assen, 0119.03 56 ooname 228).
   12.  Pieter (zie IV.32).
   13.  Douwe (zie IV.34).
   14.  Aaltje, geboren op 01-07-1850 om 14:00 uur te Kloosterveen, Assen, overleden op 29-11-1853 te Kloosterveen op 3-jarige leeftijd.
   15.  Jeltien, geboren op 09-04-1852 om 20:00 uur te Kloosterveen, Assen, overleden op 08-08-1852 te Kloosterveen, 121 dagen oud, op 5 november 1852 is een memorie van successie opgemaakt (Assen, 0119.03 71, memorienr 2069.

IV.13    Jochem BOXMA, geboren op 10-02-1820 om 5:00 uur te Smilde, overleden op 13-08-1858 om 7:00 uur te Smilde op 38-jarige leeftijd, zoon van IJsbrand BOXMA (zie III.11) en Grietien Willems van der VEEN, arbeidster.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 24-03-1843 te Smilde met Hillechien Jelles WITVOET, 26 jaar oud, arbeidster, geboren op 21-01-1817 te Smilde, overleden op 03-09-1894 te Bovensmilde, Smilde op 77-jarige leeftijd, dochter van Jelle Pieters WITVOET, arbeider, en Gooiske Fakes HUIZINGA, arbeidster.
Uit dit huwelijk:
   1.  IJsbrand (zie V.32).
   2.  Gooiske, geboren op 25-09-1845 om 14:00 uur te Smilde, overleden op 22-09-1912 te Bovensmilde (Smilde) op 66-jarige leeftijd, begraven te Bovensmilde (Smilde).
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 10-03-1876 te Smilde met Willem STRIJKER, 24 jaar oud, arbeider, geboren op 07-01-1852 te Smilde, overleden op 05-08-1926 te Smilde op 74-jarige leeftijd, begraven te Bovensmilde (Smilde), zoon van Roelof STRIJKER en Jantje MUSKEE.
   3.  Jelle (zie V.36).
   4.  Grietje, geboren op 14-11-1850 om 10:00 uur te Smilde, overleden op 18-09-1852 te Smilde op 1-jarige leeftijd.
   5.  Willem, geboren op 21-02-1854, overleden op 09-02-1857 om 12:00 uur te Smilde op 2-jarige leeftijd.
   6.  Pieter, geboren op 06-10-1856 om 22:00 uur te Smilde, overleden op 03-11-1856 om 23:00 uur te Smilde, 28 dagen oud.

V.32    IJsbrand BOXMA, arbeider, geboren op 17-12-1843 om 21:00 uur te Smilde, overleden op 12-03-1916 te Assen op 72-jarige leeftijd, zoon van Jochem BOXMA (zie IV.13) en Hillechien Jelles WITVOET, arbeidster.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 20-10-1875 te Assen met Margien BOERING, 26 jaar oud, geboren op 26-06-1849 te Assen, overleden op 12-04-1922 te Assen op 72-jarige leeftijd, dochter van Teunis BOERING en Janna van RHEE.
Uit dit huwelijk:
   1.  NN, geboren op 02-05-1877 te Assen. Levenloos geboren, overleden op 02-05-1877 te Assen, 0 dagen oud.
   2.  Teunis, geboren op 18-05-1878 om 15:00 uur te Steendijk (Assen), overleden op 04-12-1937 te Assen op 59-jarige leeftijd, op de zitting van de rechtbank van Assen van 20 januari werd de mishandeling van Teunis Boxma behandeld door de broers Siebren, Hendrik en Wietze Pleizier (resp. 26, 23 en 17 jaar). Het gezin Pleizier kwam van Ooststellingwerf en woonde net als Teunis Boxma aan de Steendijk (en later aan de Oosterparallelweg). Op 7 december zouden ze Teunis na een woordenwisseling op de Steendijk hebben vastgegrepen en geslagen. Volgens de gebroeders Pleizier was de oorzaak een 'onbeteekenende kleinigheid' en de gevolgen waren ook gering (ze beweerden dat ze Teunis niet hadden aangeraakt). In het proces-verbaal staat dat Siebren en Wietze hadden geslagen en Hendrik Teunis had gebeten. Op de zitting verklaart Teunis echter dat niemand hem geslagen had en alleen Hendrik hem had gebeten. Hierop kreeg Teunis een waarschuwing dat hij vastgezet kon worden voor het doen van een valse aangifte. De tweede getuige A. Boxma verklaart dat hij alleen heeft gezien dat er "door elkaar" geslagen was, maar dat hij niet gezien heeft wie er precies geslagen heeft. Deze kleine zaak werd na een half uur uitgesteld tot twee uur 's middags om de verbalisant, agent van politie Oostergetel, te kunnen horen.
's Middags om half drie werd de zaak voortgezet omdat gedacht werd dat de verklaringen niet klopten. De politie-agent Oostergetel was nu present. Teunis vertelde nu dat de drie broers hem wel mishandeld hadden. Dat hij 's ochtends niet de waarheid had verteld kwam door de zenuwen zei hij. De verklaring van de agent maakte het niet duidelijker, zodat mishandeling in vereniging niet bewezen kon worden. Voor elk van de broers afzonderlijk werd 8 gulden boete en 8 dagen hechtenis geeist.
   3.  Janna, geboren op 08-06-1881 om 1:00 uur te Steendijk, Assen, overleden op 06-04-1884 te Assen op 2-jarige leeftijd.
   4.  Hendrik (zie VI.39).

VI.39    Hendrik BOXMA, ambtenaar op de griffie van de rechtbank te Assen, geboren op 09-01-1890 te Assen, overleden op 07-10-1955 te Assen op 65-jarige leeftijd, zoon van IJsbrand BOXMA (zie V.32) en Margien BOERING.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 20-05-1912 te Assen, gescheiden na 23 jaar op 18-12-1935 te 's Gravenhage van Maria Catharina Berendina BARKMAN, geboren op 17-10-1890 te Onstwedde, dochter van Rudolf BARKMAN en Tecla SCHMITZ.
Uit dit huwelijk:
   1.  Margien Tecla Johanna, rijkstelefoniste, geboren op 31-10-1912 te Assen, overleden op 28-10-1951 op 38-jarige leeftijd.
   2.  Teco Rudolf IJsbrand, geboren op 02-02-1914 te Assen.
   3.  Maria Catharina Agnes, geboren op 07-05-1920 te Assen.

V.36    Jelle BOXMA, arbeider, wegwerker, geboren op 31-07-1848 om 16:00 uur te Smilde, overleden op 24-01-1932 te Smilde op 83-jarige leeftijd, zoon van Jochem BOXMA (zie IV.13) en Hillechien Jelles WITVOET, arbeidster.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 26-02-1875 te Smilde met Pietertje MUSKEE, 21 jaar oud, geboren op 08-06-1853 te Kloosterveen, Assen, overleden op 17-06-1909 te Bovensmilde, Smilde op 56-jarige leeftijd, dochter van Harm MUSKEE, arbeider, en Andriesje JAGT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jochem, geboren op 22-02-1876 om 17:30 uur te Bovensmilde (Smilde), overleden op 01-10-1877 te Smilde op 1-jarige leeftijd.
   2.  Andriesje, geboren op 11-11-1878 om 13:00 uur te Bovensmilde (Smilde), overleden voor 1923.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 06-01-1899 te Smilde met Folkert MIJLOF, 24 jaar oud, arbeider, geboren op 19-09-1874 te Smilde, overleden op 20-03-1947 te Smilde op 72-jarige leeftijd, zoon van Bonne MIJLOF (Meilof), landbouwer, arbeider, en Aaltje BOSMA (de Bos). {Hij is later gehuwd op 47-jarige leeftijd op 27-01-1922 te Smilde met Hilligje STRIJKER, geboren circa 1885 te Smilde, dochter van Willem STRIJKER, arbeider, en Gooiske BOXMA.}
   3.  Catharina, geboren op 10-09-1881 om 20:00 uur te Bovensmilde (Smilde), overleden op 19-09-1881 te Smilde, 9 dagen oud.
   4.  Jochem (zie VI.45).
   5.  Harm, geboren op 20-11-1885 om 14:00 uur te Bovensmilde (Smilde), overleden op 21-11-1885 om 23:00 uur te Bovensmilde (Smilde), 1 dag oud.
   6.  IJsbrand, geboren op 20-11-1885 om 15:30 uur te Bovensmilde (Smilde), overleden op 22-11-1885 om 11:00 uur te Bovensmilde (Smilde), 2 dagen oud.
   7.  Catharina, geboren op 27-10-1886 om 15:00 uur te Bovensmilde (Smilde), overleden op 20-07-1960 te Bovensmilde op 73-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 01-05-1908 te Smilde met Reinder Jacob POUTSMA, geboren circa 1883 te Haulerwijk (Ooststellingwerf), zoon van Thijs Hendericus POUTSMA en Jitske HOKS.
   8.  NN, geboren op 10-04-1890 te Assen. Levenloos geboren, overleden op 10-04-1890 te Assen, 0 dagen oud.
   9.  Harmina, geboren op 20-07-1891 om 3:00 uur te Bovensmilde (Smilde), overleden op 07-01-1973 op 81-jarige leeftijd.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 31-03-1911 te Smilde met Hendrik KLOK, 22 jaar oud, dienstknecht, geboren op 10-02-1889 te Smilde, overleden op 07-07-1973 op 84-jarige leeftijd, zoon van Hendrik KLOK en Jeltje BREMER.

VI.45    Jochem BOXMA, arbeider, geboren op 02-12-1882 om 4:00 uur te Bovensmilde (Smilde), overleden op 22-12-1927 te Groningen op 45-jarige leeftijd, wonende te Bovensmilde, begraven te Bovensmilde (Smilde), zoon van Jelle BOXMA (zie V.36) en Pietertje MUSKEE.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 05-05-1911 te Smilde met Cornelia van der VELDE, 30 jaar oud, geboren op 10-07-1880 te Smilde, overleden op 07-06-1965 te Smilde op 84-jarige leeftijd, begraven te Bovensmilde (Smilde), dochter van Dietert van der VELDE, landbouwer, en Lena POSTEMA, arbeidster.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jelle, geboren op 04-01-1914 te Smilde, overleden op 26-01-1914 te Smilde, 22 dagen oud.
   2.  Jelle (zie VII.54).
   3.  Dietert, geboren 1917.
   4.  Pieter, geboren 1919.
   5.  Teunis (zie VII.58).
   6.  Teunis, overleden op 02-02-1921 te Groningen, woonplaats was Bovensmilde.
   7.  Lina.

VII.54    Jelle BOXMA, geboren op 28-03-1915, overleden op 07-01-1991 te Assen op 75-jarige leeftijd, zoon van Jochem BOXMA (zie VI.45) en Cornelia van der VELDE.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 25-06-1942 met Jantje de GROOT, 18 jaar oud, geboren op 20-12-1923, overleden op 24-11-2005 te Assen op 81-jarige leeftijd, dochter van Hendrik de GROOT en Aafje KIERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelia, geboren op 02-10-1947 te Smilde.
Gehuwd op 17-jarige leeftijd op 23-04-1965 met Hendrik HOVENKAMP.

VII.58    Teunis BOXMA, houtbewerker, geboren op 06-06-1923 te Smilde, overleden op 17-05-1986 te Groningen op 62-jarige leeftijd, zoon van Jochem BOXMA (zie VI.45) en Cornelia van der VELDE.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 02-10-1947 te Smilde met Dina HENDRIKS, 22 jaar oud, geboren op 10-06-1925 te Smilde, overleden op 15-12-2000 te Beilen op 75-jarige leeftijd, dochter van Henderikus Arend HENDRIKS en Jantje WAGT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jochem (zie VIII.31).
   2.  Arend, geboren op 02-05-1954 te Smilde.
   3.  Jelle (zie VIII.34).
   4.  Albert (zie VIII.36).

VIII.31    Jochem BOXMA, geboren op 02-04-1948 te Smilde, overleden op 22-06-1975 op 27-jarige leeftijd, zoon van Teunis BOXMA (zie VII.58) en Dina HENDRIKS.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 16-08-1968 te Assen met A. DUSSEL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Teunis.
   2.  Geert.

VIII.34    Jelle BOXMA, geboren op 27-12-1957 te Bovensmilde, zoon van Teunis BOXMA (zie VII.58) en Dina HENDRIKS.
Gehuwd met Alie NIEWOLD, geboren op 05-07-1958 te Groningen, geboren in het ziekenhuis, woonplaats was Uithuizermeeden, dochter van Berend NIEWOLD en Anje DANHOFF.
Uit dit huwelijk:
   1.  Linda, geboren op 26-12-1985 te Assen.
   2.  Richard, geboren op 20-04-1987 te Bovensmilde.

VIII.36    Albert BOXMA, geboren op 28-09-1961 te Smilde, zoon van Teunis BOXMA (zie VII.58) en Dina HENDRIKS.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 22-12-1992 met Yvonne VOSSELMAN, 26 jaar oud, geboren op 12-08-1966, dochter van Wilhelmines Jan VOSSELMAN en Cornelia Pieternelia MEIER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Natasja, geboren op 16-09-1991 te Smilde.
   2.  Teunis, geboren op 25-06-1993 te Smilde.
   3.  Tobias, geboren op 21-06-2002 te Smilde.

IV.15    Willem BOXMA, arbeider, veenbaas (1885), geboren op 24-07-1822 om 6:00 uur te Smilde, overleden op 14-04-1888 te Odoornerveen, Odoorn op 65-jarige leeftijd, zoon van IJsbrand BOXMA (zie III.11) en Grietien Willems van der VEEN, arbeidster.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 15-04-1849 te Assen met Annigje NIJBOER (Annechien), 26 jaar oud, arbeidster (1897), geboren op 16-07-1822 te Beilen, overleden op 12-04-1899 te Exloerveen, Odoorn op 76-jarige leeftijd, dochter van Hendrik Willems NIJBOER, schoorsteenveger, en Aukien Eisen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Grietje, geboren op 06-07-1850 om 14:00 uur te Kloosterveen (Assen), overleden op 25-10-1897 te Nieuw Amsterdam, Emmen op 47-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 01-04-1873 te Sleen met Gerrit SCHEPERS, 24 jaar oud, arbeider, geboren op 28-11-1848 te Smilde, overleden op 01-03-1901 te Amsterdamscheveld, Emmen op 52-jarige leeftijd, zoon van Derk SCHEPERS en Klaaske WESTERHOF.
   2.  Aukien, geboren op 24-12-1852 om 17:00 uur te Kloosterveen (Assen), overleden op 30-09-1931 te Odoorn op 78-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 30-04-1875 te Sleen met Popke de LANGE, arbeider, geboren circa 1853 te Steenwijkerwold, overleden op 23-01-1944 te Odoornerveen (Odoorn), zoon van Ragger de LANGE en Jantje ZWOLLE.
   3.  Johanna, geboren op 23-10-1855 om 12:00 uur te Kloosterveen (Assen), overleden op 12-08-1940 om 17:00 uur te Schoonoord (gem. Sleen) op 84-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 02-04-1879 te Sleen met Jan WOLTERS, 22 jaar oud, koopman (1879-1885), geboren op 26-06-1856 te Smilde. Vader is overleden op 28 mei 1656, overleden op 14-01-1920 te Schoonoord (Sleen) op 63-jarige leeftijd, zoon van Jan Haveman de Jonge WOLTERS, vervener, en Anna de JONGE, landbouwersche.
   4.  Hendrik (zie V.47).
   5.  Alberdina, geboren op 11-06-1861 om 5:00 uur te Kloosterveen (Assen), overleden op 27-11-1944 te Zweeloo op 83-jarige leeftijd.
Gehuwd met Barteld BREMER, arbeider, overleden voor 1944.
   6.  IJsbrand (zie V.53).

V.47    Hendrik BOXMA, armvader, geboren op 26-08-1858 om 23:00 uur te Kloosterveen (Assen), overleden op 12-10-1933 te Emmen op 75-jarige leeftijd. In de Provinciale Drentsche en Asser courant van 13 oktober 1933 wordt het overlijden van Hendrik Boxma, weduwnaar van G. Popken genoemd. Ook het adres: Kerkhoflaan in Emmen. Even verderop wordt dit nog een keer herhaald. Daar staat dat hij in de nacht van woensdag op donderdag is overleden en dat hij vroeger vader van het Armenwerkhuis der Nederlandse Hervormde Gemeente was. Hendrik was als armenvader een bekende persoonlijkheid. Hij werd met zijn echtgenoot die een paar maanden eerder overleed na de bouw van de "Angelino-stichting" in dit tehuis voor ouden van dagen verpleegd. Zoon van Willem BOXMA (zie IV.15) en Annigje NIJBOER (Annechien), arbeidster (1897).
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 04-04-1885 te Sleen met Henderkien SCHEPERS, 26 jaar oud, geboren op 26-05-1858 te Smilde, dochter van Derk SCHEPERS en Klaaske WESTERHOF.
Gehuwd (2) op 32-jarige leeftijd op 05-09-1890 te Odoorn met Hendrikje STEVENS, 36 jaar oud, geboren op 21-08-1854 te Beilen, dochter van Jan STEVENS en Marchje BEUVING. {Zij was ook ooit gehuwd met Harm WEKEN.}
Gehuwd (3) op 46-jarige leeftijd op 17-03-1905 te Odoorn met Grietje POPKEN, 43 jaar oud, armmoeder, geboren op 18-11-1861 te Borger, overleden op 08-08-1933 te Emmen op 71-jarige leeftijd, dochter van Hendrik POPKEN en Roelfien OOSTING. Hendrik en zijn vrouw Grietje Popken waren van 1 mei 1908 tot 1 mei 1916 armvader en armmoeder van het rusthuis aan de Emmerstraatweg te Valthe. {Zij was eerder gehuwd voor 1905 met Lucas OOSTING.}
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Annigje, geboren circa 1891 te Odoorn, overleden op 03-09-1919 te Emmen.
   2.  Jan, geboren op 13-09-1893 te Odoorn, overleden op 14-09-1893 te Valthermond, Odoorn, 1 dag oud.
   3.  Jan (zie VI.56).

VI.56    Jan BOXMA, geboren op 04-01-1896 te Weerdingermarke (Emmen), zoon van Hendrik BOXMA (zie V.47) en Hendrikje STEVENS.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 04-05-1917 te Odoorn met Anna KOK, geboren circa 1895 te Borger, dochter van Jans KOK en Geesje KOK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jans, geboren 1921 te Emmen.
   2.  Gree, geboren voor 1921.
   3.  Hendrik, geboren 1922 te Odoorn.
   4.  Gezinus, geboren 1924 te Odoorn, overleden 2008.
   5.  Henderikus, geboren 1926 te Emmen, overleden 1999.
   6.  Klaas, geboren Na 1926.

V.53    IJsbrand BOXMA, arbeider, geboren op 03-09-1864 te Odoornerveen, overleden voor 1948, zoon van Willem BOXMA (zie IV.15) en Annigje NIJBOER (Annechien), arbeidster (1897).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 08-05-1891 te Odoorn. Willem Boxma en Jantien Boerma waren neef en nicht (via hun moeders Margien en Zwaantien Bults). Echtgenote is Margien BULTS, 26 jaar oud, geboren op 23-05-1864 te Emmen, overleden op 17-03-1948 te Valthe (Odoorn) op 83-jarige leeftijd, dochter van Lambert BULTS en Jantien OOSTING.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem, landbouwer, geboren circa 1892 te Valthe (Odoorn).
Gehuwd op 30-11-1928 te Odoorn met Jantien BOERMA, geboren circa 1900 te Valthe (Odoorn), dochter van Harm BOERMA en Zwaantien BULTS.
   2.  Jantien, geboren op 11-01-1895 te Valthe (Odoorn).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 24-03-1922 te Odoorn met Hendrik Henderikus KLASENS, 31 jaar oud, geboren op 13-01-1891 te Valthe (Odoorn), zoon van Lambert KLASENS en Jantien PRUISSCHER.

IV.17    Albert BOXMA, arbeider, veenbaas, vervener, landbouwer, beheerder van de veenderijen van de familie Westra te Assen, geboren op 23-11-1824 om 10:00 uur te Smilde, overleden op 21-03-1919 te Smilde op 94-jarige leeftijd. In 1857 komt ene Nicolaas de dood van Albert's zoon IJsbrand aangeven samen met de schoenmaker Jan Harms Braak. Deze Nicolaas was de schaapherder en beiden woonden naast Albert. Nicolaas kon niet schrijven.
Op 25 juli 1896 staat het volgende bericht in de Drentsche en Asser Courant:
Kerk en School.
Aangenomen: Tot kerkvoogd der Ned. Herv. gemeente Bovensmilde ter voorziening in de vacature, ontstaan door het bedanken van den administreerende kerkvoogd A. Boxma, is dezer dagen benoemd de heer J. Jager Jzn.
Op 24 september 1895 staat in de Drensche en Asser Courant een stukje over een brand: "Bovensmilde, 24 Sept.
Hedennacht half twaalf werden wij onverwachts opgeschrikt door het geroep van brand; weldra bleek, dat het huis, bewoond door J. Hoogeveen en in eigendom toe behoorende aan den heer A. Boxma, in lichte laaie stond. De brand, welke in de schuur ontstaan is, nam in zoo hevige mate toe dat de inboedel met groote moeite kon gered worden. Van de levende have is een jongbaest, de kippen en een duif en verder den geheelen voorraad, welke in de schuur geborgen was, verbrand. Van den inboedel was niets, het huis bij de Jong en Co. te Amsterdam verzekerd. Oorzaak onbekend".
Zoon van IJsbrand BOXMA (zie III.11) en Grietien Willems van der VEEN, arbeidster.
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 27-03-1846 te Smilde (getuige(n): Lubbertus Straatman (politiebode), Freerk Harms (Scheepstimmerman), Hendrik Blomsma (Kapper), Jannes Blomsma (vervener), allen onverwant.), 1e Regiment Artillerie
Consent tot het aangaan van een wettig huwelijk.
De ondergeteekende Kolonel Kommandant van het 1e Regiment Artillerie verleend mits deze (bij wijze van uitzondering) de toestemming tot het aangaan van een wettelijk huwelijk aan Albert Boxma, milicien der ligting van 1843, met Willemtje Loman en wel op grond der beschikking van het Ministerie van Oorlog van den 26e February 1846 No.18 B.
Afdeling Personen.
Maastricht, den 1e Maart 1846,
De Kolonel voornoemd,
w.g. I.K. van Rappard. Echtgenote is Willemina (Willemtje) LOMAN, 20 jaar oud, arbeidster, geboren op 10-02-1826 te Westervelde (Norg), overleden op 16-04-1868 te Bovensmilde op 42-jarige leeftijd, begraven te Smilde, dochter van Hendrik LOMAN, timmerman, en Roelofje Jans WEITERING, arbeidster.
Gehuwd (2) op 46-jarige leeftijd op 28-10-1871 te Smilde (getuige(n): Albert Stenveld, broer van de echtgenote), "In tegenwoordigheid van Albert Stenveld, oud veertig jaren, lanbouwer te Vries, broeder van de echtgenoote, Janus van Dalen, oud zeven en dertig jaren, koopman te Haren, zwager van de echtgenoote, Reinder Kramer, oud acht en twintig jaren, en van Albert Hasper, oud vijf en twintig jaren, beiden landbouwers van beroep, beide te Smilde woonachtig en schoonzoons van den echtgenoot". Echtgenote is Jantien STENVELD, 38 jaar oud, geboren op 24-08-1833 te Vries, overleden op 03-01-1912 te Bovensmilde (Smilde) op 78-jarige leeftijd, dochter van Albert STENVELD, landbouwer, en Jantien KOOPS. In 1896 vieren Albert en Jentien hun 25jarig huwelijk.
Daarbij bedanken ze Albert's werkgever, de familie Westra van Holthe, in het bijzonder voor het kado dat ze hebben gegeven.
{Zij was eerder gehuwd op 24-jarige leeftijd op 28-11-1857 te Vries met Otte HOVING, 27 jaar oud, geboren op 07-04-1830 te Vries, overleden op 11-09-1866 te Loon, Assen op 36-jarige leeftijd, woonplaats was Vries, zoon van Harm HOVING en Marchien OOSTERVELD.}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Grietje, geboren op 07-12-1846 te Smilde, overleden op 27-06-1917 te Smilde op 70-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 14-04-1870 te Smilde met Reinder KRAMER, 26 jaar oud, geboren op 25-10-1843 te Smilde, overleden op 27-08-1931 te Smilde op 87-jarige leeftijd, zoon van Jan KRAMER, koopman, winkelier, grutter, en Aaltien DRENTHEN.
   2.  Roelofje, geboren op 10-07-1850 om 11:00 uur te Smilde, overleden op 28-05-1931 te Den Ham (Vroomshoop) op 80-jarige leeftijd, in Bovensmilde begraven, maar woonde in Assen, begraven te Bovensmilde.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 29-04-1871 te Smilde met Albert HASPER, 25 jaar oud, slagter, geboren op 19-03-1846 te Assen, overleden op 29-03-1913 te Assen op 67-jarige leeftijd, zoon van Hendrik Johannes HASPER en Elisabeth Renses PLANTA.
   3.  Hendrik (zie V.59).
   4.  Johanna, weesmoeder (1903), geboren op 14-02-1855 te Assen, overleden op 08-10-1922 om 20:00 uur te Hoogeveen op 67-jarige leeftijd.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 21-03-1873 te Smilde (getuige(n): Steven Zwiers (landbouwer en broer), Berend Spijkman (bakker en zwager), Albert Hasper (landbouwer en zwager)) met Roelof ZWIERS, 24 jaar oud, landbouwer, bakker, weesvader, geboren op 13-08-1848 te Smilde, overleden op 11-02-1928 te Smilde op 79-jarige leeftijd, woonplaats bij overlijden was Steenwijk, zoon van Pieter ZWIERS, landbouwer, en Rieka JONKER, landbouwer.
   5.  IJsbrand, geboren op 05-03-1857 om 13:00 uur te Smilde, overleden op 27-12-1857 om 20:00 uur te Smilde, 297 dagen oud.
   6.  NN, geboren op 17-04-1859 te Smilde. Levenloos geboren, overleden op 17-04-1859 te Smilde, 0 dagen oud.
   7.  IJsbrandt, geboren op 15-07-1860 om 17:00 uur te Smilde, overleden op 03-05-1862 om 16:00 uur te Bovensmilde (Smilde) op 1-jarige leeftijd.
   8.  NN, geboren op 09-05-1863 te Bovensmilde. Levenloos geboren, overleden op 09-05-1863 te Bovensmilde, 0 dagen oud.
   9.  IJsbrand (zie V.68).
   10.  NN, geboren op 09-02-1867 te Bovensmilde. Levenloos geboren, overleden op 09-02-1867 te Bovensmilde, 0 dagen oud.
   11.  NN, geboren op 28-03-1868 te Bovensmilde. Levenloos geboren, overleden op 28-03-1868 te Bovensmilde, 0 dagen oud.
Uit het tweede huwelijk:
   12.  Jentien (Jantien), geboren op 25-01-1873 om 18:00 uur te Smilde, overleden op 22-04-1952 te Smilde op 79-jarige leeftijd. In de acte van GENLIAS staat Jentien de Boxma, echtgenote van Foppe Jonge (het lidwoord 'de' is dus omgedraaid). IS dit een grapje bij het overschrijven, of stond het echt zo in de acte????
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 08-11-1895 te Smilde (getuige(n): Jan de Jonge (vader), Hendrik Walda (veldwachter/schoonbroeder)) met Foppe de JONGE, 31 jaar oud, brugwachter in Bovensmilde, sluiswachter in Dieverbrug, geboren op 08-02-1864 te Smilde, overleden op 17-06-1927 te Smilde op 63-jarige leeftijd. Foppe was in dienst van Rijkswaterstaat en werd vanuit Drenthe overgeplaatst naar de Spieringsluis in Werkendam (Noord-Brabant). Het gezin vertrok naar Werkendam met de trekschuit. De kleine baby Albert paste volgens overlevering in een sigarendoos. Achter de sluiswachterswoning in Werkendam moet nog een meisje zijn begraven. In verband met de heimwee van de vrouw van Foppe is het gezin later weer teruggekeerd naar Smilde. Zoon van Jan de JONGE, landbouwer, arbeider, en Hielkje Foppes van VEENEN, dienstmeid.
   13.  Albert, geboren op 26-12-1873 om 14:00 uur te Bovensmilde (Smilde), overleden op 02-05-1874 te Smilde, 127 dagen oud.
   14.  Albert, geboren op 02-07-1875 om 16:00 uur te Bovensmilde (Smilde), overleden op 18-11-1880 te Smilde op 5-jarige leeftijd.
   15.  Willemtje, geboren op 07-07-1877 om 21:00 uur te Bovensmilde (Smilde), overleden op 06-02-1949 te Scheemda op 71-jarige leeftijd.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 06-03-1908 te Smilde met Evert SCHEIDEMA, 27 jaar oud, kantoorhouder PTT, geboren op 24-05-1880 te Odoornerveen, overleden op 17-08-1964 te Slochteren op 84-jarige leeftijd, zoon van Sijtze Everts SCHEIDEMA en Renske POSTMA.

V.59    Hendrik BOXMA, arbeider, landbouwer, wegwerker, spoorwegwerker, ploegbaas bij de Nederlandse spoorwegen, geboren op 01-07-1852 om 4:00 uur te Smilde, overleden op 04-03-1934 te Stuifzand (gem. Ruinen) op 81-jarige leeftijd, zoon van Albert BOXMA (zie IV.17) en Willemina (Willemtje) LOMAN, arbeidster.
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 05-06-1874 te Smilde met Grietje FEUNEKES, 19 jaar oud, spoorwegwachteres, geboren op 03-02-1855 te Veendam, overleden op 25-10-1891 te Groningen op 36-jarige leeftijd. In huwelijksakte 1874 staat "Grietje Funekes, zich noemende en schrijvende Feunekes". Dochter van Uge Jans FEUNEKES, landbouwer, en Jacobjen Hendriks SNIJDER.
Gehuwd (2) op 39-jarige leeftijd op 12-03-1892 te Beilen met Jakobje MULDER, 21 jaar oud, geboren op 07-01-1871 te Beilen, dochter van Albert MULDER en Aaltje DRENTH.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Albert (zie VI.62).
   2.  Jacobje, geboren op 04-01-1876 om 6:00 uur te Bovensmilde (Smilde).
   3.  Uge, geboren op 28-01-1877 om 3:00 uur te Bovensmilde (Smilde).
   4.  Uge (zie VI.66).
   5.  Willem (zie VI.69).
   6.  Jacob (zie VI.71).
   7.  NN, geboren op 20-04-1883 te Hooghalen. Levenloos geboren, overleden op 20-04-1883 te Hooghalen, 0 dagen oud.
   8.  Jantien, boerenmeid, geboren op 28-06-1884 te Graswijk (Assen).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 16-05-1908 te Leeuwarderadeel, ten tijde van het huwelijk woonden beiden in Wirdum en waren boerenknecht/meid. Echtgenoot is Bauke DRIJVER, boerenknecht, geboren circa 1886 te Roordahuizum, Idaarderadeel, zoon van Rinze Jiskes DRIJVER, schoenmaker, en Janke Baukes SCHEFFER.
   9.  Jan, geboren op 25-02-1886 te Assen, overleden op 15-07-1888 te Stuifzand, Ruinen op 2-jarige leeftijd.
   10.  Grietje, geboren op 01-09-1887 te Stuifzand (Ruinen), overleden op 21-02-1954 te Hoogeveen op 66-jarige leeftijd, begraven te Stuifzand.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 20-04-1907 te Ruinen met Jakob WIJNSTRA, 27 jaar oud, arbeider, geboren op 12-07-1879 te Ruinen, overleden op 04-05-1963 op 83-jarige leeftijd, begraven te Stuifzand, zoon van Tjeerd WIJNSTRA en Geertruida HOOIJSTRA.
   11.  Jan (zie VI.79).
Uit het tweede huwelijk:
   12.  Aaltje, dienstbode, geboren op 17-11-1892 te Toldijk (Ruinen), overleden op 15-10-1974 op 81-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 09-05-1914 te Hoogeveen met Albert LOWIJS, 21 jaar oud, kweeker, geboren op 25-09-1892 te Hoogeveen, overleden op 26-04-1982 op 89-jarige leeftijd, zoon van Johannes LOWIJS, arbeider, en Maria KLUNDER.
   13.  Hendrik, geboren op 11-03-1894 te Toldijk (Ruinen).
   14.  Hendrik IJsbrand (zie VI.85).
   15.  Tobina (Bine), dienstbode, geboren op 15-08-1897 te Toldijk (Ruinen), overleden op 02-01-1986 te Enschede op 88-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 17-05-1919 te Hoogeveen met Pieter BOOIJ, 24 jaar oud, geboren op 12-04-1895 te Hollandscheveld, Hoogeveen, overleden op 27-03-1981 te Enschede op 85-jarige leeftijd, zoon van Hendrik BOOIJ en Jantje BOOIJ. Tobina en Pieter hadden zes kinderen: vijf dochters en een zoon.

VI.62    Albert BOXMA, winkelbediende, wisselwachter, ploegbaas bij de Nederlandse spoorwegen, geboren op 23-09-1874 om 3:00 uur te Bovensmilde (Smilde). Geboorte 3 1/2 maand na huwelijk ouders. Overleden op 13-10-1963 te Grouw (FR) op 89-jarige leeftijd, zoon van Hendrik BOXMA (zie V.59) en Grietje FEUNEKES, spoorwegwachteres.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 09-02-1895 te Hoogeveen met Trientje TUIN, 20 jaar oud, overwegwachteres, geboren op 12-08-1874 te Ansen, Ruinen, overleden op 12-07-1956 te Heerenveen op 81-jarige leeftijd, dochter van Wicher Geerts TUIN, arbeider, en Bonna de VRIES, werkbode, arbeidster.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik (zie VII.68).
   2.  Bonna (Dina), geboren op 25-10-1896 te Stuifzand (Ruinen).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 26-09-1918 te Utingeradeel met Ids ZIJLSTRA, schipper, geboren circa 1894 te Terhorne, zoon van Klaas Gooitzens ZIJLSTRA en Sytske Arends WURING.
   3.  Wieger (zie VII.72).
   4.  Grietje, geboren op 17-10-1901 om 11:00 uur te Wirdum, Leeuwarderadeel, de volgende getuigen waren bij de geboorte-aangifte aanwezig: Douwe Faber uit Wirdum, 26 jaar, wisselwachter en Offe Bottinga uit Huizum, 43 jaar, veldwachter. Overleden 1982.
Gehuwd met Abe RODENBURG, landarbeider, overleden 1982.
   5.  Jacoba, geboren 1903, overleden op 22-10-1903 te gem. Idaarderadeel, 2 maand oud.
   6.  Jacoba, geboren op 12-01-1905 te Grouw (Idaarderadeel), overleden op 15-05-1990 te Sneek op 85-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 15-05-1926 te Grouw met Tjerk TUINSTRA, 36 jaar oud, winkelier en fouragehandelaar, geboren op 15-08-1889 te Idaard, overleden op 18-09-1989 te Sneek op 100-jarige leeftijd.
   7.  Geertruida, geboren op 23-08-1907 te Idaarderadeel.
Gehuwd met Hendrik BULTMAN, adjudant.
   8.  NN, geboren op 24-03-1909 te gem. Idaarderadeel, overleden op 24-03-1909 te gem. Idaarderadeel, 0 dagen oud. Aangifte op 25-3-1909.
   9.  Trientje, geboren op 12-03-1915 te Idaarderadeel, overleden op 05-06-2000 te Nijmegen op 85-jarige leeftijd.
Gehuwd met Hendrik BEUMER, ambtenaar Defensie.
   10.  Ugo (zie VII.84).

VII.68    Hendrik BOXMA, telegrafist staatsspoor, treindienstleider NS, geboren op 08-04-1895 te Hoogeveen, overleden op 03-01-1979 te Leeuwarden op 83-jarige leeftijd, zoon van Albert BOXMA (zie VI.62) en Trientje TUIN, overwegwachteres.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 31-08-1918 te Marum met Anna Berendina STENEKER, 21 jaar oud, geboren op 01-10-1896 te Marum, overleden op 06-02-1957 te Amsterdam op 60-jarige leeftijd, dochter van Willem STENEKER, arbeider, en Antje TERPSTRA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Albert (zie VIII.38).
   2.  Willem (zie VIII.40).

VIII.38    Albert BOXMA, sectiechef Inkoopdienst Nederlandse Spoorwegen, geboren op 11-09-1919 te Hardegarijp, Tietjerksteradeel, overleden op 29-12-1997 te Utrecht op 78-jarige leeftijd, zoon van Hendrik BOXMA (zie VII.68) en Anna Berendina STENEKER.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 25-04-1946 te Zwolle met Boukje TIETEMA, 26 jaar oud, geboren op 02-02-1920 te Stiens.
Uit dit huwelijk:
   1.  Dr. Hendrik (Han) (zie IX.16).
   2.  Ton (zie IX.18).

IX.16    Dr. Hendrik (Han) BOXMA, chirurg, geboren op 23-07-1947 te Utrecht. Hendrik is chirurg in het Zuiderziekenhuis te Rotterdam en gespecialiseerd in brandwonden. Hij gaf enige malen op de televisie een medische toelichting bij rampen, zoals de vliegramp van de KLM in Portugal. Zoon van Albert BOXMA (zie VIII.38) en Boukje TIETEMA.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 28-06-1974 te Leidsendam met Elisabeth EBBEN, 25 jaar oud, doktersassistente, geboren op 02-02-1949 te 's Gravenhage.
Uit dit huwelijk:
   1.  Albert Jan, medewerker marketing, geboren op 08-12-1975 te Schiedam.
   2.  Jeroen, sociaal-cultureel werker, geboren op 02-08-1977 te Schiedam.
   3.  Annemieke Francisca, medisch studente, geboren op 29-08-1979 te Schiedam.

IX.18    Ton BOXMA, directeur Van Gogh Enterprises, geboren op 11-02-1950 te Utrecht, zoon van Albert BOXMA (zie VIII.38) en Boukje TIETEMA.
Gehuwd met Gemma Maria KOUMANS, geboren op 28-12-1959 te Rotterdam.
Uit dit huwelijk:
   1.  Timo Fredederik, geboren op 14-12-1995 te Amsterdam.

VIII.40    Willem BOXMA, journalist, publiciteitschef, publicist, geboren op 12-11-1924 te Terband , Aengwirden, Friesland (NL), zoon van Hendrik BOXMA (zie VII.68) en Anna Berendina STENEKER.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 28-03-1952 te Kampen met Trijntje MANDOS, 23 jaar oud, verpleegster, geboren op 22-01-1929 te Kampen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Helena Johanna, journaliste, geboren op 18-01-1953 te Zwolle. Eigenaresse van Pers- en tekstbureau Heliant.
   2.  Anno Willem (zie IX.21).

IX.21    Anno Willem BOXMA, tandtechnicus, geboren op 03-04-1956 te Haarlem, zoon van Willem BOXMA (zie VIII.40) en Trijntje MANDOS, verpleegster.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 13-10-1978 te Münster (GER). Gezin emigreerde in 1980 naar Australie met Jutta WÄLTRING, 25 jaar oud, geboren op 29-05-1953 te Altenberge (GER).
Uit dit huwelijk:
   1.  Maike, geboren op 21-04-1980 te Münster (GER).
   2.  Esther, geboren op 21-04-1980 te Münster (GER).
   3.  Wiliam Robin, geboren op 21-03-1982 te Yangebup (Australia).

VII.72    Wieger BOXMA, transportarbeider, geboren op 22-02-1899 te Staphorst, overleden op 01-05-1974 te Idaarderadeel op 75-jarige leeftijd, zoon van Albert BOXMA (zie VI.62) en Trientje TUIN, overwegwachteres.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 12-05-1923 te Grouw, Idaarderadeel met Haakje van der GOOT, 19 jaar oud, geboren op 29-07-1903 te Idaarderadeel.
Uit dit huwelijk:
   1.  Oedske, geboren op 07-01-1927 te Idaarderadeel.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 07-05-1955 met M. VISSER.

VII.84    Ugo BOXMA, kelner, zoon van Albert BOXMA (zie VI.62) en Trientje TUIN, overwegwachteres.
Gehuwd met Johanna C. M. RIKSMA. Het gezin van Ugo en Johanna is in de jaren vijftig geemigreerd naar Canada.
Uit dit huwelijk:
   1.  Trientje, geboren te Heerenveen.
   2.  Albert, geboren te Heerenveen.

VI.66    Uge BOXMA, rozenkweker, bloemist, geboren op 26-08-1878 om 1:00 uur te Bovensmilde (Smilde), overleden op 30-07-1960 te Haarlem op 81-jarige leeftijd, begraven op 04-08-1960 te Haarlem. Rozenkweker Uge verlaat op 18 oktober het adres Stortweg 7 in Oosterbeek met bestemming Zandvoort. Zoon van Hendrik BOXMA (zie V.59) en Grietje FEUNEKES, spoorwegwachteres.
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 17-05-1902 te Renkum met Christina JANSEN, geboren circa 1879 te Renkum, dochter van Gerrit JANSEN en Gijsje van KRAANEN.
Gehuwd (2) op 31-jarige leeftijd op 03-02-1910 te Renkum met Cornelia RIJNDERS, 27 jaar oud, geboren op 19-12-1882 te Oosterbeek, overleden op 05-05-1965 te Haarlem op 82-jarige leeftijd, begraven op 10-05-1965 te Haarlem, dochter van Gerrit Frederik RIJNDERS en Niesje LOOIJEN.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Hendrik (zie VII.86).
   2.  Gerritje, geboren circa 1907 te Oostebeek, overleden op 25-12-1907 te Renkum, oud 2 maanden.
   3.  An, geboren voor 1910. Bron: Ria Boxma.
   4.  Gijs, geboren voor 1910.
   5.  Griet (Hietie), geboren voor 1910.
Uit het tweede huwelijk:
   6.  Cornelis Jacobus Gijsbertus (Cees) (zie VII.92).
   7.  Johannes Gerardus (Joop) (zie VII.96).
   8.  Uge Albert Jacob (Uco) (zie VII.98).

VII.86    Hendrik BOXMA, rozenkweker, geboren 1903 te Renkum, zoon van Uge BOXMA (zie VI.66) en Christina JANSEN.
Gehuwd met Francina Johanna VOS.
Uit dit huwelijk:
   1.  C. (Kees), avondconcierge Fac. der Letteren, Utrecht.
Gehuwd met H. BAALMAN.
   2.  Uge, hoofdagent van politie (gepensioneerd).
   3.  T.
Gehuwd met M. MELLGREN.

VII.92    Cornelis Jacobus Gijsbertus (Cees) BOXMA, geboren 1910 te Renkum. Op 15 februari 1963 woont Cees Boxma aan de Goudwindestraat 55 te Arnhem. Hij vraagt dan een vergunning aan bij de gemeente voor verbouw van woonkamers. Zoon van Uge BOXMA (zie VI.66) en Cornelia RIJNDERS.
Gehuwd (1) na 1943 met Johanna Maria van DIEK, geboren circa 1918 te Angerlo, overleden op 03-06-1945 te Doesburg, dochter van Hendrikus van DIEK en Johanna Theodora WITJES.
Gehuwd (2) voor 1943 met Francisca Frederika Sophia KLAWER, geboren op 06-11-1909 te Arnhem, overleden op 05-05-1943 te Arnhem op 33-jarige leeftijd, dochter van Franciscus Marinus Thomas KLAWER, arbeider, en Frederika NOLSEN.
Gehuwd (3) na 1945 met Theodora INKLAAR, overleden op 23-05-1987.
Uit het derde huwelijk:
   1.  Cornelis.
Gehuwd met Greet BOOGERS.

VII.96    Johannes Gerardus (Joop) BOXMA, chauffeur, geboren op 07-07-1915 te Renkum (Oosterbeek), overleden op 30-11-1995 te Arnhem op 80-jarige leeftijd, zoon van Uge BOXMA (zie VI.66) en Cornelia RIJNDERS.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 07-07-1945 te Rheden met Warka TARTSCHISCHNIK, 27 jaar oud, geboren op 20-12-1917 te Koekari (Oekraine), overleden op 29-07-1990 te Arnhem op 72-jarige leeftijd, dochter van Prokiep TARTSCHISCHNIK en Paraska PALIE. Johannes en Warka hebben elkaar ontmoet tijdens de Tweede Wereldoorlog in Duitsland. Johannes was daar tewerkgesteld. Toen hij werd opgepakt, was hij werkzaam als tramconducteur in Haarlem.
Warka was na de val van Kiev opgepakt en op transport gezet naar Duitsland waar ze als dwangarbeidster werkte.
Uit dit huwelijk:
   1.  Uge, geboren op 09-01-1946 te Arnhem.
   2.  Johannes Gerardus (Joop), geboren op 18-03-1951 te Arnhem.
   3.  Maria Warka (Ria), geboren op 08-07-1963 te Arnhem.

VII.98    Uge Albert Jacob (Uco) BOXMA, geboren op 29-01-1925 te Renkum, overleden op 13-09-2010 te Arnhem op 85-jarige leeftijd, gecremeerd op 17-09-2010 te Arnhem, zoon van Uge BOXMA (zie VI.66) en Cornelia RIJNDERS.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 07-12-1950 met B. (Annie) TIJDGAAT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Uge (Uco) (zie VIII.56).
   2.  Albert (Allard) (zie VIII.58).

VIII.56    Uge (Uco) BOXMA, geboren op 14-10-1952, zoon van Uge Albert Jacob (Uco) BOXMA (zie VII.98) en B. (Annie) TIJDGAAT.
Gescheiden voor 2010 van Simone van der BROEKE, geboren te Haarlem.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jelmer Uge, eigenaar cafetaria lunchroom Snackpoint Boxma te Joure, geboren op 27-06-1984 te Leeuwarden.
   2.  Amber Marije, geboren op 11-11-1985.

VIII.58    Albert (Allard) BOXMA, zoon van Uge Albert Jacob (Uco) BOXMA (zie VII.98) en B. (Annie) TIJDGAAT.
Gehuwd met Sonja ALKEMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Piet, geboren op 04-02-2008 te Haarlem.
   2.  Jip.
   3.  Daan.

VI.69    Willem BOXMA, ploegbaas bij de Nederlandse spoorwegen, geboren op 08-08-1880 te Hooghalen (Beilen), overleden op 09-08-1959 te Haarlem op 79-jarige leeftijd, zoon van Hendrik BOXMA (zie V.59) en Grietje FEUNEKES, spoorwegwachteres.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 28-04-1906 te Ruinen met Hillichje van DALSEM, 18 jaar oud, geboren op 14-08-1887 te Beilen, overleden op 19-05-1972 op 84-jarige leeftijd, dochter van Gerrit van DALSEM en Femmechien MARTINUS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik (zie VII.100).
   2.  Gerrit, geboren op 19-02-1909 te Stad Hardenberg (Duitsland).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 25-03-1933 met Jipje VEENSTRA.
   3.  Jacob, geboren op 10-03-1911 te Stad Hardenberg (Duitsland).
Gehuwd met C.C. WIJTE.
   4.  Albert (zie VII.106).
   5.  Femmigje, geboren op 10-10-1914 te Sleen, overleden op 03-03-2001 te Hoorn op 86-jarige leeftijd.
Gehuwd met Johannes Albertus HUESKEN.
   6.  Willem, geboren op 27-03-1917 te Sleen, overleden op 18-10-1979 op 62-jarige leeftijd.
Gehuwd met Johanna M. WEBSTER.
   7.  Egbert, geboren op 06-10-1919 te Sleen, overleden op 25-02-2000 op 80-jarige leeftijd.
Gehuwd met Klaasje SCHOLTEN, geboren op 03-02-1925, overleden op 02-01-2000 op 74-jarige leeftijd.
   8.  Jan, geboren op 02-04-1922 te Sleen, overleden op 23-06-1935 om 22:30 uur te Hoogeveen op 13-jarige leeftijd.
   9.  Grietje, geboren op 21-06-1924 te Sleen.
   10.  Hillichje, geboren op 29-01-1930 te Sleen.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 23-10-1948 met Jan HUSERS, metselaar.

VII.100    Hendrik BOXMA, geboren op 27-01-1907 te Heerenveen, overleden op 06-08-1982 op 75-jarige leeftijd, zoon van Willem BOXMA (zie VI.69) en Hillichje van DALSEM.
Gehuwd met Cornelia KLOOSTER, overleden 1949.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Petronella, geboren op 19-11-1937 te Haarlem.
Gehuwd met Jan de LOOFF, geboren op 29-08-1927, overleden op 15-10-1999 op 72-jarige leeftijd.

VII.106    Albert BOXMA, werkzaam bij de NS, geboren op 01-04-1913 te Sleen, overleden op 01-04-1999 op 86-jarige leeftijd, zoon van Willem BOXMA (zie VI.69) en Hillichje van DALSEM.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 18-03-1938 te Sleen met Wietske van WIJHE, 23 jaar oud, geboren op 03-02-1915 te Sleen, overleden op 24-10-1999 op 84-jarige leeftijd, dochter van Christiaan Eelias van WIJHE en Wietske van der VEEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hillichje, geboren op 21-09-1938 te Hoogeveen.
   2.  Christiaan Eelias, geboren op 18-04-1940 te Sleen.
   3.  Willem, geboren op 09-06-1954 te Deventer.

VI.71    Jacob BOXMA, rangeerder bij de Nederlandse Spoorwegen, geboren op 23-12-1881 te Hooghalen (Beilen), overleden op 06-03-1931 te Haren op 49-jarige leeftijd. Op vrijdagavond 6 maart om acht uur werd Jacob door het personeel van de NS op het rangeerterrein gevonden tussen de rails, kennelijk overleden. Dr. Vink werd uit Haren gehaald en constateerde een been- en schedelbreuk. Hij wordt in de krant van 10 maart genoemd, als vader van 8 kinderen, arbeider-rangeerder, wonende te Delfzijl. Hij verrichtte plaatsvervangend werk. Tijdens dat werk werd hij gegrepen door een rangerende machine. De machinist van de trein had niets gemerkt. Zoon van Hendrik BOXMA (zie V.59) en Grietje FEUNEKES, spoorwegwachteres.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 09-05-1906 te Loppersum met Hendrikje Jantje KOENDERINK, 22 jaar oud, overwegwachteres, geboren op 03-05-1884 te Haskerland, Nijehaske, overleden op 08-03-1974 te Delfzijl op 89-jarige leeftijd, dochter van Albert Jan KOENDERINK en Hendrika de MOOR.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik (zie VII.118).
   2.  Albert Jan (zie VII.120).
   3.  Uge, kapitein kustvaart, geboren op 04-12-1909 te Loppersum, overleden op 24-12-1980 te Delfzijl op 71-jarige leeftijd.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 08-08-1941 te Delfzijl met Dina BUITENDAM, 29 jaar oud, geboren op 14-10-1911 te Delfzijl, overleden op 04-12-1993 te Delfzijl op 82-jarige leeftijd.
   4.  Hendrikus Willem (zie VII.124).
   5.  Grietje, geboren op 09-03-1913 te Loppersum, overleden op 09-01-1992 te Emmen op 78-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 25-10-1935 te Delfzijl met Wijndelt DALLINGA, 23 jaar oud, electro-monteur, geboren op 15-05-1912 te Delfzijl.
   6.  Hendrika, geboren op 02-05-1914 te Loppersum, overleden op 07-07-1914 te Loppersum, 66 dagen oud.
   7.  Hendrika (Rika), geboren op 06-09-1916 te Loppersum, overleden op 28-03-2010 te Delfzijl op 93-jarige leeftijd, begraven op 02-04-2010 te Uitwierde, begraven op de begraafplaats van de Protestantse Kerk te Uitwierde.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 05-01-1938 te Delfzijl met Aldert MENNINGA, 23 jaar oud, zeeloods, geboren op 29-06-1914 te Delfzijl, overleden op 14-07-1999 te Delfzijl op 85-jarige leeftijd. Ze kregen 9 kinderen.
   8.  Aleida, geboren op 07-05-1918 te Loppersum, overleden op 20-10-1919 te Loppersum op 1-jarige leeftijd.
   9.  Willem, geboren op 24-03-1920 te Loppersum, overleden op 20-04-1920 te Loppersum, 27 dagen oud.
   10.  Aleida (Leida), geboren op 25-08-1921 te Loppersum.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 14-08-1946 te Delfzijl met Gerrit TIGCHELAAR, 28 jaar oud, geboren op 08-02-1918 te Harlingen, overleden op 14-06-1994 te Zwolle op 76-jarige leeftijd. Ze kregen vier kinderen.
   11.  Willem (zie VII.137).

VII.118    Hendrik BOXMA, rangeerder bij de Nederlandse Spoorwegen, geboren op 19-03-1907 te Loppersum, overleden op 23-09-1944 te Groningen op 37-jarige leeftijd. Op 24 september 1949 staat een artikel in het Dagblad van het Noorden over de aanstaande berechting van de 31-jarige "Polizeiangestellter" bij de S.D. te Groningen Harm Bouman. Hij wordt o.a. verdacht betrokken geweest te zijn bij de arrestatie van Jacob op 23 september 1944. Op 17 september 1944 riep Radio Oranje de spoorwegstaking uit: "De kinderen van Versteeg moeten onder de wol". Hendrik nam deel aan de spoorwegstaking om de Duitsers te saboteren. Hij dook meteen aan het begin van de staking onder, maar de Duitsers ontdekten zijn onderduikadres. Op het station in Groningen werd Hendrik Boxma voor de ogen van zijn collega's gefusilleerd door een Duits vuurpeleton. Dit moest een waarschuwing zijn voor collega's bij de NS. Hendrik werd begraven op de begraafplaats Selwerderhof.
Zoon van Jacob BOXMA (zie VI.71) en Hendrikje Jantje KOENDERINK, overwegwachteres.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 23-05-1931 te Loppersum met Ida BLOK, 32 jaar oud, geboren op 20-04-1899 te Loppersum, overleden op 06-05-1987 te Groningen op 88-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob, geboren op 29-09-1931 te Adorp.
   2.  Freerk, geboren op 11-04-1937 te Adorp.

VII.120    Albert Jan BOXMA, timmerman, broodbezorger, oberkellner, portier, geboren op 31-08-1908 te Winschoten, overleden op 18-06-1986 te Delfzijl op 77-jarige leeftijd, zoon van Jacob BOXMA (zie VI.71) en Hendrikje Jantje KOENDERINK, overwegwachteres.
Ondertrouwd op 03-08-1931, gehuwd op 22-jarige leeftijd op 21-08-1931 te Delfzijl met Siemkje WEIDENAAR, 24 jaar oud, geboren op 27-11-1906 te Anjum (Oostdongeradeel), overleden op 22-01-1964 te Delfzijl op 57-jarige leeftijd, dochter van Durk WEIDENAAR.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob (Jaap) (zie VIII.67).
   2.  Dirk (Dick) (zie VIII.69).
   3.  NN, geboren op 10-01-1938 te Delfzijl, levenloos geboren, overleden op 10-01-1938 te Delfzijl, 0 dagen oud.
   4.  Hendrikje Jantje (Janny), geboren op 13-04-1939 te Delfzijl.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 22-01-1962 te Delfzijl met Garrelt ZWIERS, 20 jaar oud, technicien AKZO, geboren op 30-03-1941 te Oude Pekela.
   5.  Trijntje (Tiny), geboren op 03-06-1940 te Delfzijl.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 03-06-1966 te Delfzijl met Horst Holger Josef LÜBBRING, 26 jaar oud, kapitein, geboren op 05-04-1940 te Kiel (Duitsland).
   6.  Hendrik (Henk) (zie VIII.76).
   7.  Aukje, geboren op 23-04-1948 te Delfzijl.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 06-05-1967 te Delfzijl met Willem BUITENDIJK, 26 jaar oud, chef onderhoud zandzuigers, geboren op 06-10-1940 te Hendrik-Ido-Ambacht, overleden op 02-11-1994 te Utrecht op 54-jarige leeftijd.

VIII.67    Jacob (Jaap) BOXMA, senior loods en waarnemend hoofd loodsdienst, geboren op 14-11-1931 te Delfzijl, zoon van Albert Jan BOXMA (zie VII.120) en Siemkje WEIDENAAR.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 01-06-1956 te Delfzijl met Tijlke (Tilly) OTTENS, 26 jaar oud, geboren op 26-03-1930 te Delfzijl, overleden op 06-09-2016 te Delfzijl op 86-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Albert Jan (Bert) (zie IX.28).
   2.  Ciska Simone, geboren op 06-03-1962 te Appingedam.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 30-12-1983 te Appingedam met Willem (Wim) ten HAVE, 24 jaar oud, docent wis- en natuurkunde, geboren op 25-05-1959 te Appingedam.

IX.28    Albert Jan (Bert) BOXMA, ingenieur, manager bij ingenieursburo A.B.B. Geboren op 21-05-1958 te Appingedam, zoon van Jacob (Jaap) BOXMA (zie VIII.67) en Tijlke (Tilly) OTTENS.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 03-06-1991 te Den Burgh (Texel) met Titia Els NANNINGA, 30 jaar oud, senior intercedente bij Randstad Uitzendbureau, geboren op 07-01-1961 te Delfzijl.
Uit dit huwelijk:
   1.  Floris Mathijs, geboren op 31-10-1991 te Leiderdorp.
   2.  Thomas Albert Jan, geboren op 15-04-1995 te Leiderdorp.

VIII.69    Dirk (Dick) BOXMA, chef technische dienst, geboren op 04-10-1933 te Delfzijl, zoon van Albert Jan BOXMA (zie VII.120) en Siemkje WEIDENAAR.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 18-09-1959 te Groningen met Theresia (Trees) KUIPERS, 23 jaar oud, geboren op 06-02-1936 te Jakarta.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ronald (zie IX.32).
   2.  Marcel (zie IX.34).

IX.32    Ronald BOXMA, belastingdeskundige, geboren op 05-06-1960 te Groningen, zoon van Dirk (Dick) BOXMA (zie VIII.69) en Theresia (Trees) KUIPERS.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 16-10-1987 te Groningen, gescheiden na 4 jaar op 31-03-1992 van Tjitske A. (Jetty) FLIERMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Bryan, geboren op 11-10-1989 te Groningen.

IX.34    Marcel BOXMA, telematica-monteur, geboren op 05-11-1966 te Groningen, zoon van Dirk (Dick) BOXMA (zie VIII.69) en Theresia (Trees) KUIPERS.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 09-09-1999 te Groningen met Marian DORLAND, 28 jaar oud, geboren op 05-05-1971.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jeffrey, geboren op 01-09-2000 te Engelbert.

VIII.76    Hendrik (Henk) BOXMA, manager bij Motorola (Pres.Cons.Co. W.P.I.C.S., L.L.C.), geboren op 17-02-1943 te Delfzijl, zoon van Albert Jan BOXMA (zie VII.120) en Siemkje WEIDENAAR.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 18-01-1969 te Chicago (USA) met Patricia Lee SNODGRASS, 22 jaar oud, geboren op 09-12-1946 te Chicago (USA).
Uit dit huwelijk:
   1.  James Hendrik (Jim) (zie IX.36).
   2.  Audra Dawn, drs. Psychologie, geboren op 19-10-1971 te Berwyn (Illinois). Audra kreeg op 14 juli 2006 een zoon Anthony G. Boxma, geboren in Grapevine, Texas USA.

IX.36    James Hendrik (Jim) BOXMA, teacher, geboren op 07-10-1969 te Berwyn (Illinois), zoon van Hendrik (Henk) BOXMA (zie VIII.76) en Patricia Lee SNODGRASS.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 17-10-1998 te Whitman (Ma.) met Christina Amy (Tina) GENTRY CLARK III, 28 jaar oud, geboren op 19-04-1970 te Plymouth (Ma.).
Uit dit huwelijk:
   1.  Emily Jane, geboren op 06-02-2001 te Texas.
   2.  John Willem Hendrik Alexander, geboren op 08-11-2004 te Grapevine, Texas, USA.

VII.124    Hendrikus Willem BOXMA, geboren op 30-04-1911 te Loppersum, overleden op 22-01-1996 te Ridderkerk op 84-jarige leeftijd, zoon van Jacob BOXMA (zie VI.71) en Hendrikje Jantje KOENDERINK, overwegwachteres.
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 04-11-1932 te Delfzijl, gescheiden na 9 jaar op 30-03-1942 van Grietje RUITER, geboren op 06-01-1913 te Delfzijl, overleden op 29-05-1997 op 84-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 40-jarige leeftijd op 26-09-1951 te 's Gravenhage met Catharina NIEMEYER, 32 jaar oud, geboren op 13-04-1919 te 's Gravenhage, overleden op 10-04-1961 te 's Gravenhage op 41-jarige leeftijd.
Gehuwd (3) op 53-jarige leeftijd op 02-03-1965 te Utrecht, gescheiden na 11 jaar op 22-09-1976 te Utrecht van Harmke BOUMAN, geboren op 01-02-1912 te Groningen.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jacob (zie VIII.80).
   2.  Jan (John) (zie VIII.82).
   3.  Hendrikus Willem (zie VIII.84).
   4.  Hendrik, geboren op 03-01-1940 te Meedhuizen (Delfzijl), overleden op 13-01-1940 te Meedhuizen, 10 dagen oud.
Uit het tweede huwelijk:
   5.  Rita, geboren op 20-10-1953 te 's Gravenhage.
Gehuwd (1) op 18-jarige leeftijd op 22-12-1971 met Frans VROEGOP.
Gehuwd (2) op 29-jarige leeftijd op 15-02-1983 met Wim Johan van EYK.

VIII.80    Jacob BOXMA, geboren op 24-06-1933 te Meedhuizen, overleden op 26-08-1986 te Cali (Colombia) op 53-jarige leeftijd. Jacob is in maart 1953 verhuisd naar Colombia, zoon van Hendrikus Willem BOXMA (zie VII.124) en Grietje RUITER.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 05-05-1956 te Buenaventura met Lida Maria RUBIANO, 21 jaar oud, geboren op 11-03-1935 te Bogota.
Uit dit huwelijk:
   1.  Fabio Enrique (zie IX.39).
   2.  Jacobo, geboren op 11-05-1958 te Bogota.
   3.  Orlando, geboren op 25-11-1959 te Cartagena.
   4.  Lida Maria, geboren op 11-03-1961 te Buenaventura.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 19-12-1997 met Piet van DUFFELEN.

IX.39    Fabio Enrique BOXMA, geboren op 08-02-1957 te Buenaventura, overleden op 04-01-1992 op 34-jarige leeftijd, zoon van Jacob BOXMA (zie VIII.80) en Lida Maria RUBIANO.
Gehuwd met Rocio VALENCIA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Juan Pablo.

VIII.82    Jan BOXMA (John), bakker, geboren op 27-05-1934 te Meedhuizen, zoon van Hendrikus Willem BOXMA (zie VII.124) en Grietje RUITER.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 18-02-1955 te Calgary (Canada) met Trientje Margareth DIJKEMA (Tina), 21 jaar oud, geboren op 27-03-1933 te Saaksum.
Uit dit huwelijk:
   1.  Henry William (zie IX.45).
   2.  Rita Margaretha, credit manager (bank), geboren op 30-05-1957 te Eson.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 03-07-1982 te Lloydminster (Alberta, Canada) met Ronald Georg MC CAW, zoon van George William MC CAW en Ann KLASSEN.
   3.  Clarence John (zie IX.49).
   4.  Theresa Hilda, teacher, geboren op 18-04-1961 te Edson, kreeg als ongehuwde moeder een zoon, die Matthew James Francis Boxma heet. Geboren op 21-5-1986 te Three Hills.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 15-08-1993 te Three Hills met Rudolf WEISSENMAYER.
   5.  Alisa Frederika, recreation administration, geboren op 25-03-1964 te Edson.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 10-06-1989 met Ronald Dean WHEELER.
   6.  John Edward (zie IX.55).

IX.45    Henry William BOXMA, realtor, geboren op 03-05-1956 te Calgary, zoon van Jan BOXMA (John) (zie VIII.82) en Trientje Margareth DIJKEMA (Tina).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 27-09-1980 te Edmonton (Alberta,Canada) met Wendy Jo BRADSHAW.
Uit dit huwelijk:
   1.  Brandon Joel, geboren op 01-06-1981 te Edmonton.
   2.  Jordan Scott, geboren op 14-01-1983 te Edmonton.
   3.  Michael Jonathan (Mike), geboren op 23-05-1986 te Edmonton.
   4.  Braede Laine, geboren op 09-08-1989 te Hinton.

IX.49    Clarence John BOXMA, bakker, geboren op 19-11-1958 te Edson, overleden op 28-07-2005 op 46-jarige leeftijd, zoon van Jan BOXMA (John) (zie VIII.82) en Trientje Margareth DIJKEMA (Tina).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 29-05-1982 te Edmonton met Angela Joy NEILSON.
Uit dit huwelijk:
   1.  Andrew James, geboren op 27-11-1982 te Edmonton.
   2.  Diana Jayne, geboren op 15-06-1984 te Edmonton.
   3.  Joseph Paul, geboren op 12-03-1987 te Edmonton.
   4.  Gregory Owen, geboren op 24-01-1989 te Edmonton.
   5.  Stephen Patrick, geboren op 13-10-1990.

IX.55    John Edward BOXMA, Forrestry Services Prince George, geboren 1971, zoon van Jan BOXMA (John) (zie VIII.82) en Trientje Margareth DIJKEMA (Tina).
Gehuwd op 26-08-1995 met Tracy Renee HOGLAND.
Uit dit huwelijk:
   1.  Nikolas John Joshua, geboren op 23-02-1999.

VIII.84    Hendrikus Willem BOXMA, geboren op 01-05-1936 te Meedhuizen, overleden op 02-10-1997 te Olst op 61-jarige leeftijd, zoon van Hendrikus Willem BOXMA (zie VII.124) en Grietje RUITER.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 22-09-1967 te Olst met Hendrika Berendina WILLIGHAGE, 23 jaar oud, geboren op 03-12-1943 te Olst.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Hendrikus, geboren op 11-12-1967 te Olst.
   2.  Grietje Johanna, geboren op 11-12-1967 te Olst.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 31-05-1996 met Willem HOOGESLAG.
   3.  Hendrikus Willem Jr. Geboren op 27-08-1973 te Olst.
   4.  Hendrika Berendina, geboren op 23-06-1975 te Olst.

VII.137    Willem BOXMA, boekhouder, geboren op 25-08-1921 te Loppersum, zoon van Jacob BOXMA (zie VI.71) en Hendrikje Jantje KOENDERINK, overwegwachteres.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 10-09-1949 te Delfzijl met Jacoba Johanna BOS, 23 jaar oud, geboren op 24-09-1925 te Delfzijl, overleden op 20-08-1993 te Delfzijl op 67-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob Willem (zie VIII.90).

VIII.90    Jacob Willem BOXMA, geboren op 13-04-1953 te Appingedam, zoon van Willem BOXMA (zie VII.137) en Jacoba Johanna BOS.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 02-11-1984 te Delfzijl, gescheiden na 2 jaar op 16-01-1987 van Annechiena DAMHOF, geboren 1955.
Uit dit huwelijk:
   1.  Peter, geboren op 17-12-1985.

VI.79    Jan BOXMA, (petroleum)venter, geboren op 17-04-1889 te Stuifzand (Ruinen), overleden op 24-08-1968 te Hoogeveen op 79-jarige leeftijd, zoon van Hendrik BOXMA (zie V.59) en Grietje FEUNEKES, spoorwegwachteres.
Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 04-11-1916 te Hoogeveen met Jantje LOWIJS, 24 jaar oud, geboren op 08-02-1892 te Hoogeveen, overleden op 20-05-1927 te Hoogeveen op 35-jarige leeftijd, dochter van Arend LOWIJS, arbeider, landbouwer, en Jentje de JONGE.
Gehuwd (2) op 38-jarige leeftijd op 29-02-1928 te Hoogeveen met Annigje PADDING, 20 jaar oud, dienstbode, geboren op 31-12-1907 te Hoogeveen, dochter van Jacobus PADDING, arbeider, en Jantje OTTEN.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Grietje, geboren op 15-03-1918.
Gehuwd met J. HUISJES.
   2.  Arend (zie VII.141).
   3.  Hendrikje, geboren op 10-11-1921.
Gehuwd met J. TIMPEN.
   4.  Lutje, geboren op 13-12-1923.
Gehuwd met J.W. van der VELDE.
   5.  Jacoba Jentje, geboren op 27-08-1925.
Gehuwd met F. GEUZINGE.
   6.  Jentje, geboren op 27-04-1927.
Gehuwd met H. BROUWER.
Uit het tweede huwelijk:
   7.  Hendrik (zie VII.151).
   8.  Jantje, geboren op 05-06-1930.
Gehuwd met J. FICTORIE.
   9.  Jacobus, geboren op 23-02-1932.
   10.  NN, geboren op 26-02-1933 te Noord (Hoogeveen), overleden op 26-02-1933 om 18:00 uur te Noord (Hoogeveen), 0 dagen oud.
   11.  Aaltje, geboren op 19-04-1934.
Gehuwd met R. SWIERTS.

VII.141    Arend BOXMA, instructeur, geboren op 26-12-1919 te Hoogeveen, overleden op 18-03-1978 te Apeldoorn op 58-jarige leeftijd, zoon van Jan BOXMA (zie VI.79) en Jantje LOWIJS.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 15-04-1943 te Apeldoorn met Hendrika DONK, 20 jaar oud, geboren op 27-08-1922 te Apeldoorn, dochter van Johannes DONK en Willemina Christina Aleida JURRIENS, 3 kinderen uit dit huwelijk.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jantje, geboren op 31-03-1944 te Apeldoorn.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 07-10-1966 te Apeldoorn met Lubertus APPELBOOM, 23 jaar oud, geboren op 02-02-1943 te Apeldoorn, zoon van Frederik APPELBOOM en Everdina ROELOFS.
   2.  Johannes (Joop) (zie VIII.94).
   3.  Jan, geboren op 28-09-1949 te Apeldoorn.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 07-09-1972 te Apeldoorn met Gerritje Hendrika van ERNST, 20 jaar oud, geboren op 30-05-1952 te Apeldoorn, dochter van Jan van ERNST en Aaltje Cornelia LIEFTINK.

VIII.94    Johannes (Joop) BOXMA, sinds 1980 onderhoudsmonteur bij Wegener in Apeldoorn, geboren op 01-08-1946 te Apeldoorn, zoon van Arend BOXMA (zie VII.141) en Hendrika DONK.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 26-02-1971 te Apeldoorn, gescheiden circa 1984 van Gertruida van der VELDE, geboren op 03-11-1948 te Tiel.
Uit dit huwelijk:
   1.  Patricia Henriette, geboren op 08-02-1972 te Apeldoorn.
Samenwonend circa 1992 te Arnhem met Sergè.
   2.  Carmen, studente rechten in Amsterdam, geboren op 27-09-1977 te Apeldoorn.

VII.151    Hendrik BOXMA, arbeider bij Ruma Rubber in Hoogeveen, geboren op 09-09-1928, overleden op 21-01-2009 op 80-jarige leeftijd, begraven te Tiendeveen, zoon van Jan BOXMA (zie VI.79) en Annigje PADDING, dienstbode.
Gehuwd met Geertje van der WEIDE, geboren op 11-01-1933, overleden op 18-04-2008 te Tiendeveen op 75-jarige leeftijd, begraven te Tiendeveen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hilbert (zie VIII.98).
   2.  Anne (Hans).
   3.  Albert (Appie).
   4.  Gea.
   5.  Henk (Henkie).
   6.  Jan.

VIII.98    Hilbert BOXMA, geboren op 14-06-1957 te Beilen, zoon van Hendrik BOXMA (zie VII.151) en Geertje van der WEIDE.
Kind:
   1.  Egbert.

VI.85    Hendrik IJsbrand BOXMA, apotheker, geboren op 15-04-1896 te Toldijk (Ruinen), overleden op 24-07-1973 te Hoogeveen op 77-jarige leeftijd, zoon van Hendrik BOXMA (zie V.59) en Jakobje MULDER.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 02-11-1918 te Meppel met Jantje WINTERS, 19 jaar oud, geboren op 06-11-1898 te Meppel, dochter van Geert WINTERS en Grietje WITTENBERG.
Uit dit huwelijk:
   1.  Geert (zie VII.159).
   2.  Hendrik (zie VII.161).

VII.159    Geert BOXMA, geboren op 31-07-1919 te Meppel, zoon van Hendrik IJsbrand BOXMA (zie VI.85) en Jantje WINTERS.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 02-08-1941 met Geertruida KNOL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Geboren circa 1947.

VII.161    Hendrik BOXMA, instrumentmaker Philips, werkmeester Centrum Vakopleiding, gepensioneerd, geboren op 20-01-1922 te Meppel, zoon van Hendrik IJsbrand BOXMA (zie VI.85) en Jantje WINTERS.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 23-05-1942 te Meppel met Femmigje WILLEMS, 20 jaar oud, geboren op 27-03-1922 te Assen, dochter van Roelof WILLEMS en Martina BEZOEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik IJsbrand (zie VIII.105).

VIII.105    Hendrik IJsbrand BOXMA, laborant omroep NRU, docent elektronica HTS Zwolle (Hogeschool Windesheim), met prépensioen sinds 1-8-2002, geboren op 16-04-1943 te Meppel, zoon van Hendrik BOXMA (zie VII.161) en Femmigje WILLEMS.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 22-12-1967 te Zwolle met Grada Maria SLUITER, 21 jaar oud, geboren op 17-06-1946 te Zwolle, dochter van Jan SLUITER en Elisabeth VEERMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Elles, geboren op 19-08-1968 te Zwolle.
   2.  Marloes, geboren op 23-12-1976 te Zwolle.

V.68    IJsbrand BOXMA, arbeider, spoorwachter, spoorwegarbeider, ploegbaas bij de Nederlandse spoorwegen, wegwerker, geboren op 11-07-1864 om 5:00 uur te Bovensmilde (Smilde), overleden op 20-03-1936 te Assen op 71-jarige leeftijd, de voornaam werd als IJsbrandt geschreven, zoon van Albert BOXMA (zie IV.17) en Willemina (Willemtje) LOMAN, arbeidster.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 12-01-1887 te Assen met Berendina MOES, 25 jaar oud, geboren op 09-05-1861 te Norg, overleden op 06-08-1889 te Smilde op 28-jarige leeftijd, dochter van Jan MOES en Jantien SCHENKEL.
Gehuwd (2) op 26-jarige leeftijd op 30-01-1891 te Smilde met Sijtske RISPENS (Sietske), 26 jaar oud, dienstbode, geboren op 18-05-1864 te Achtkarspelen, overleden op 13-05-1930 te Assen op 65-jarige leeftijd, dochter van Jan Wiebes RISPENS, arbeider, en Geertje Jans van der WAL, <table border="1" cellspacing="1" align="right"><tr><td><img border=0 src="../pictures/people/w0000002.jpg" width="283" height="433"></td></tr><tr><td>IJsbrand Boxma en Sijtske Rispens</td></tr></table>.
Gehuwd (3) op 68-jarige leeftijd op 28-06-1933 te Assen met Johanna Maria GEERLINGS, 71 jaar oud, geboren op 11-07-1861 te Veenhuizen, Norg, Drenthe, Nederland, overleden op 16-05-1952 te Assen op 90-jarige leeftijd, dochter van Johannes Lourens GEERLINGS, kolonist te Veenhuizen, en Emilia van ZONNEVELD. {Zij was eerder gehuwd op 20-jarige leeftijd op 26-05-1882 te Smilde met Pieter van GELDER, ploegbaas bij de Nederlandse spoorwegen, geboren te Nijeveen, zoon van Jacobs Driest van GELDER en Meintje Pieters MULDER. Zij was eerder gehuwd op 63-jarige leeftijd op 01-07-1925 te Assen met Jan de GRAAF, 74 jaar oud, arbeider, treinsmid bij de Nederlandse spoorwegen, geboren op 15-02-1851 te Kloosterveen, Assen, Drenthe, Nederland, overleden op 10-03-1932 te Assen op 81-jarige leeftijd.}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Albert (zie VI.89).
   2.  Jan, geboren op 11-05-1889 om 22:30 uur te Bovensmilde (Smilde), overleden op 05-10-1889 te Assen, 147 dagen oud, overleden te Assen, woonplaats is Smilde. Jan is overleden in Assen in de ouderdom van 4 maanden, maar zijn adres is Smilde. Zijn moeder Berendina is dan ook al overleden.
Hij is wel thuis geboren.
Uit het tweede huwelijk:
   3.  Geertje, dienstmeid, geboren op 11-07-1891 om 9:00 uur te Bovensmilde (Smilde). Geboorte 5 1/2 maand na huwelijk ouders, overleden op 19-01-1971 te Assen op 79-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 17-01-1913 te Delfzijl, 5 kinderen met Harm HEKMAN, 22 jaar oud, spoorwegarbeider, arbeider-telegrafist, geboren op 25-12-1890 te Weiwerd (Delfzijl), overleden op 17-05-1924 te Muntendam op 33-jarige leeftijd, overleden ten gevolge van een ijzeren kogel die bij een slingerbalspel tegen zijn hoofd was gekomen, 21 mei 1924
Turn-ongeluk
Te Muntendam is Zondag overleden de 33-jarige H.H., die des avonds te voren als toeschouwer bij slingerbalspel den zwaren ijzeren kogel tegen het hoofd had gekregen. Hij laat een vrouw met 5 kinderen achter. Zoon van Lammert HEKMAN, dagloner, werkman, en Annechien BROUWER, werkvrouw.
   4.  Jantien, geboren op 03-07-1893 te Onnen (Haren Gn), overleden op 24-05-1894 te Haren (Gn), 325 dagen oud.
   5.  Jan (zie VI.95).
   6.  Willemina Jantina, geboren op 28-06-1897 te Harenermolen, Haren (GN), overleden op 25-12-1984 te Hoogeveen op 87-jarige leeftijd, begraven op 29-12-1984.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 17-11-1917 te De Wijk met Evert HOOGENKAMP, 24 jaar oud, geboren op 30-09-1893 te Staphorst, overleden op 15-10-1981 te Hoogeveen op 88-jarige leeftijd, zoon van Lucas HOOGENKAMP en Jantje ROZE.
   7.  Jitske, geboren op 24-01-1900 te Glimmen, Haren, overleden op 20-11-1967 te Meppel op 67-jarige leeftijd.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 03-05-1919 te De Wijk met Klaas HOLTIES, 22 jaar oud, spoorwegarbeider, geboren op 29-08-1896 te De Wijk, overleden op 20-11-1949 te Koekange op 53-jarige leeftijd, zoon van Johannes HOLTIES en Grietje KLOMP.
   8.  Hendrik (zie VI.101).

VI.89    Albert BOXMA, kantoorbediende, geboren op 27-02-1887 te Assen, overleden op 12-02-1970 te Ridderkerk op 82-jarige leeftijd, bij het overlijden van dochter Jantje wordt als beroep van Albert reiziger opgeschreven, zoon van IJsbrand BOXMA (zie V.68) en Berendina MOES.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 15-05-1912 te Assen met Jantje SCHENKEL, 25 jaar oud, geboren op 15-10-1886 te Assen, overleden op 14-08-1968 te Rotterdam op 81-jarige leeftijd, dochter van Hendrik SCHENKEL en Jantje van GOOR.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik, geboren op 04-02-1916 te Assen, overleden op 24-02-1919 te Assen op 3-jarige leeftijd, begraven op 28-02-1919 te Assen.
   2.  Jantje, geboren op 06-02-1916 te Assen, overleden op 15-02-1916 te Assen, 9 dagen oud, begraven op 17-02-1916 te Assen.
   3.  Berendina, geboren op 06-02-1916 te Assen, overleden op 19-02-1941 te Amersfoort op 25-jarige leeftijd.
   4.  Hendrik IJsbrandt (zie VII.166).
   5.  Jantje, geboren op 28-07-1923 te Assen.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 18-02-1953 te Utrecht met Harmen DAMSTRA, 27 jaar oud, geboren op 16-05-1925 te Zelhem, overleden op 30-12-1991 te Ridderkerk op 66-jarige leeftijd, zoon van Anne DAMSTRA en Hendrika Johanna NABERS.
   6.  IJsbrandt, geboren op 17-10-1926 te Assen, overleden op 29-03-1967 te Noordwijk op 40-jarige leeftijd.

VII.166    Hendrik IJsbrandt BOXMA, keurmeester van de warenwet, geboren op 05-10-1920 te Assen, overleden op 11-02-1955 te Doetinchem op 34-jarige leeftijd, zoon van Albert BOXMA (zie VI.89) en Jantje SCHENKEL.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 10-10-1945 te Zuilen met Elselina Geertruida van STAM, 24 jaar oud, geboren op 11-12-1920 te Zuilen, overleden op 05-07-2006 te Zutphen op 85-jarige leeftijd, begraven op 10-07-2006 te Zutphen, dochter van Dirk van STAM en E.G. FOKKER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Albert (Ab) (zie VIII.107).
   2.  Dirk (zie VIII.109).
   3.  Jenny, geboren op 19-11-1951 te Zutphen.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 09-07-1973 te Zutphen met Petrus Jozef Marie (Peter) op de BEEK, 24 jaar oud, geboren op 17-01-1949 te Heerlen.

VIII.107    Albert (Ab) BOXMA, geboren op 30-01-1947 te Zuilen, overleden op 28-08-2008 te Groningen op 61-jarige leeftijd, begraven op 02-09-2008 te Groningen. Ab is begraven op begraafplaats Noorddijk te Groningen, zoon van Hendrik IJsbrandt BOXMA (zie VII.166) en Elselina Geertruida van STAM.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 22-11-1968 te Zutphen, gescheiden na 12 jaar op 28-03-1981 van Johanna Carolina (Carla) VIALLE, geboren op 10-02-1946 te Amsterdam, staat van 1970 tot 1972 als niet onderwijzend personeel van de Menno van Coehoornschool in Groningen in de inventaris van dit archief bij de Groninger archieven.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sanne (zie IX.69).
   2.  Minke, geboren op 04-01-1975 te Ranum.

IX.69    Sanne BOXMA, geboren op 05-06-1973 te Zuidwolde, zoon van Albert (Ab) BOXMA (zie VIII.107) en Johanna Carolina (Carla) VIALLE.
Gehuwd met Annemieke KRUPE, geboren te Zevenaar.
Uit dit huwelijk:
   1.  Noud IJsbrandt, geboren te Zwolle.
   2.  Menno Abbert, geboren te Zwolle.

VIII.109    Dirk BOXMA, geboren op 18-07-1949 te Zutphen, zoon van Hendrik IJsbrandt BOXMA (zie VII.166) en Elselina Geertruida van STAM.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 05-05-1971 te Zwolle met Antonia Maria (Tonnie) VERLARE, 19 jaar oud, geboren op 27-08-1951.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter, geboren op 01-03-1983 te Zutphen.
   2.  Bas, geboren op 04-05-1987 te Zutphen.

VI.95    Jan BOXMA, onderwijzer, geboren op 16-04-1895 te Onnen, Haren (Gn), overleden op 01-06-1962 te Assen op 67-jarige leeftijd, zoon van IJsbrand BOXMA (zie V.68) en Sijtske RISPENS (Sietske), dienstbode.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 04-11-1921 te Bellingwolde met Tjaatje MEIJER, 29 jaar oud, geboren op 01-11-1892 te Bellingwolde, overleden op 13-09-1973 te Den Haag op 80-jarige leeftijd, dochter van Aiko MEIJER, watermolenaar, en Tjaatje BRUL.
Uit dit huwelijk:
   1.  IJsbrand (zie VII.171).

VII.171    IJsbrand BOXMA, Emeritus-hoogleraar Technische Universiteit te Delft, geboren op 04-09-1922 te Groningen, overleden op 19-06-2015 te Gouda op 92-jarige leeftijd, gecremeerd op 25-06-2015 te Zoetermeer, Meerbloemhof. Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Zoon van Jan BOXMA (zie VI.95) en Tjaatje MEIJER.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 20-05-1947 te Dordrecht met Jacomine Francine Louise GEUVELS, 26 jaar oud, geboren op 18-04-1921 te Dordrecht, overleden op 27-12-2011 te Zoetermeer op 90-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  George Lodewijk (zie VIII.113).
   2.  Onno Johan (zie VIII.115).

VIII.113    George Lodewijk BOXMA, huisarts, geboren op 28-02-1950 te Den Haag, zoon van IJsbrand BOXMA (zie VII.171) en Jacomine Francine Louise GEUVELS.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 20-12-1974 te Voorburg met Theresia Maria (Trees) van der MEER, 23 jaar oud, geboren op 29-08-1951 te Voorburg.
Uit dit huwelijk:
   1.  Evert Hans (zie IX.74).
   2.  Paul IJsbrand (zie IX.76).
   3.  Maarten George Lodewijk, geboren op 08-03-1981 te Leidschendam.
   4.  Reinier Pieter Johan, geboren op 12-12-1988 te 's Gravenhage.

IX.74    Evert Hans BOXMA, fysiotherapeut, geboren op 24-12-1975 te Leidschendam, zoon van George Lodewijk BOXMA (zie VIII.113) en Theresia Maria (Trees) van der MEER.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 12-05-2007 te Voorschoten (getuige(n): grootvader IJsbrand Boxma), tijdens de trouwplechtigheid heeft grootvader en getuige een persoonlijke toespraak gehouden. Echtgenote is Bianca de KLERK, 26 jaar oud, geboren op 24-03-1981.
Uit dit huwelijk:
   1.  Femke Elena, geboren op 16-07-2008 om 11:57 uur te Zoetermeer, 3120 gram.
   2.  Sarah Jasmijn, geboren op 31-03-2010.

IX.76    Paul IJsbrand BOXMA, Arts, geboren op 28-04-1978 te Leidschendam, zoon van George Lodewijk BOXMA (zie VIII.113) en Theresia Maria (Trees) van der MEER.
Samenwonend te Enschede met Mandy van de WIEL.
Uit deze relatie:
   1.  Simone Isabel, geboren op 09-01-2007 om 12:30 uur te Enschede.
   2.  Hugo, geboren op 26-08-2010 te Groningen.

VIII.115    Onno Johan BOXMA, hoogleraar aan de Technische Universiteit te Eindhoven, geboren op 14-06-1952 te Den Haag, zoon van IJsbrand BOXMA (zie VII.171) en Jacomine Francine Louise GEUVELS.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 12-10-1979 te Delft met Johanna Reine (Jopie) BOEREMA, 25 jaar oud, geboren op 17-03-1954 te Nijmegen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lonneke Mia Francine, geboren op 22-03-1984 te Utrecht.
   2.  Nanette Johanna Reine, geboren op 05-05-1988 te Utrecht.

VI.101    Hendrik BOXMA, machinist bij de Gelderse Tramwegen, geboren op 03-04-1902 te Yde, Vries, overleden op 04-09-1981 te Hoogeveen op 79-jarige leeftijd, zoon van IJsbrand BOXMA (zie V.68) en Sijtske RISPENS (Sietske), dienstbode.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 04-12-1926 te De Wijk met Griet NIJENHUIS, 23 jaar oud, geboren op 07-10-1903 te De Wijk, overleden op 19-09-1987 te Hoogeveen op 83-jarige leeftijd, dochter van Johannes NIJENHUIS, landbouwer, en Annechien JACOBS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sietske, geboren op 01-05-1928 te Genderingen, overleden op 30-12-1999 te Doorn op 71-jarige leeftijd, begraven op 04-01-2000 te Amerongen.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 20-02-1953 te Varsseveld met Arend Jan BARINK, 27 jaar oud, geboren op 04-06-1925 te Silvolde, overleden op 04-12-2006 te Doorn op 81-jarige leeftijd.
   2.  NN, geboren op 14-08-1931 te Terborg, overleden op 14-08-1931 te Terborg, 0 dagen oud. Levenloos.
   3.  Annechien, geboren op 01-07-1933 te Terborg.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 09-11-1956 te Varsseveld met Hendrik Jan JANSEN, 24 jaar oud, geboren op 15-02-1932 te Gendringen, overleden op 18-12-1996 te Elst op 64-jarige leeftijd.
   4.  IJsbrand (zie VII.178).
   5.  Johannes (Johan) (zie VII.180).

VII.178    IJsbrand BOXMA, leraar, geboren op 12-04-1936 te Terborg, overleden op 03-11-1999 te Diever op 63-jarige leeftijd, zoon van Hendrik BOXMA (zie VI.101) en Griet NIJENHUIS.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 10-12-1965 te Zelhem met Jetje Johanna SELKER, 24 jaar oud, geboren op 17-01-1941 te Zelhem.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik (Henk) (zie VIII.117).
   2.  Wilhelmina (Minke), geboren op 12-07-1969 te Bolsward.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 19-08-1999 te Dwingelo met Marco Maria de LEEUW, 33 jaar oud, geboren op 08-11-1965 te Terborg.

VIII.117    Hendrik (Henk) BOXMA, automatiseringsdeskundige, geboren op 28-08-1966 te Ruurlo, zoon van IJsbrand BOXMA (zie VII.178) en Jetje Johanna SELKER.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 10-08-2000 te Slochteren met Erna KREMER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Douwe IJsbrand, geboren op 20-05-2001 om 21:25 uur te Groningen.

VII.180    Johannes (Johan) BOXMA, geboren op 24-08-1939 te Silvolde, zoon van Hendrik BOXMA (zie VI.101) en Griet NIJENHUIS.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 01-07-1964 te Varsseveld met Cornelia Johanna (Corrie) van MAANEN, 25 jaar oud, geboren op 18-09-1938 te Arnhem.
Uit dit huwelijk:
   1.  Esther, geboren op 07-01-1965 te Doetinchem.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 27-04-1995 met Hans BOS.
   2.  Mirjam, geboren op 12-01-1967 te Dinxperlo.
Gehuwd met Arjen KOOPMAN.

IV.21    Johannes BOXMA, arbeider, koopman, winkelbediende, tolgaarder, geboren op 18-05-1831 om 9:00 uur te Smilde, overleden op 27-11-1911 te Assen op 80-jarige leeftijd, zoon van IJsbrand BOXMA (zie III.11) en Grietien Willems van der VEEN, arbeidster.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 29-07-1857 te Assen met Jantien BOERING, 21 jaar oud, geboren op 11-04-1836 te Vries, overleden op 13-06-1906 te Assen op 70-jarige leeftijd, dochter van Teunis BOERING en Janna van RHEE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Janna, geboren op 15-11-1858 om 4:00 uur te Steendijk, Assen, overleden op 01-07-1917 te Assen op 58-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 11-02-1880 te Assen met Roelof Rinzes RUDOLPHUS, vrachtrijder, karreman, landbouwer, geboren circa 1858 te Ooststellingwerf, overleden op 18-11-1922 te Assen, zoon van Rinze Roelofs RUDOLPHUS en Klaasje van DIJK. {Hij is later gehuwd op 14-05-1919 te Assen. Het was in mei 1919 een feestelijke aangelegenheid: op 7 mei trouwt zoon Johannes, en op 14 mei trouwt Roelof zelf voor de tweede keer. Echtgenote is Femmegien HOFMAN, geboren circa 1876 te Rolde, dochter van Hendrikus HOFMAN en Jantje JANSEN.}
   2.  Grietje, geboren op 23-07-1861 om 00:30 uur te Steendijk (Assen), overleden op 03-08-1941 te Assen op 80-jarige leeftijd. Grietje kreeg in 1898 een pensioen van 220 gulden toegekend (zaalopziener bij de Rijkswerkinrichting Veenhuizen. Ter vergelijking: de weduwe van de hoofddirecteur kreeg 600 gulden).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 11-05-1887 te Assen met Wijbertus VISSER, 25 jaar oud, fabrieksarbeider, zaalopziener, geboren op 26-09-1861 te Donderen, Vries, overleden op 28-04-1898 te Veenhuizen, Norg op 36-jarige leeftijd. Memorie van successie toeg.119.03 inv. 146 (Assen) nr. 7/2669, registratiedatum 11-11-1898: opname 294(1) onroerend goed aanwezig, zoon van Geert VISSER, arbeider, en Margaretha Maria ZUIDHOFF, comparanten bij huwelijkstoestemming 11 mei 1885 (notaris Rengers Hora Siccama te Vries): Geert Visser en Margaretha Maria Zuidhof uit Donderen.
   3.  Teunis (zie V.84).
   4.  IJzebrand (zie V.86).

V.84    Teunis BOXMA, sigarenmaker, sigarenfabrikant, winkelier, geboren op 01-09-1863 om 8:00 uur te Assen, overleden op 12-11-1946 te Assen op 83-jarige leeftijd, zoon van Johannes BOXMA (zie IV.21) en Jantien BOERING.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 09-05-1894 te Assen met Aaltien LUNSHOF, 29 jaar oud, dienstmeid, geboren op 05-02-1865 te Assen, overleden op 15-03-1921 te Assen op 56-jarige leeftijd, dochter van Meint LUNSHOF, zaagmolenaarsknecht, winkelier, en Johanna Hates STELMA, dienstmeid.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jantje, geboren op 29-07-1895 te Assen, overleden op 31-08-1902 te Assen op 7-jarige leeftijd, begraven op 04-09-1902 te Assen.
   2.  Meint (zie VI.104).
   3.  Johanna, geboren op 15-03-1898 te Assen.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 09-10-1930 te Assen met Geert van den GAAST, 27 jaar oud, timmerman, geboren op 17-10-1902 te Assen, zoon van Jan van den GAAST, timmerman, en Aaltje STEEN.
   4.  Jantje, geboren op 14-03-1906 te Assen, overleden op 03-09-1954 te Groningen op 48-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 15-08-1935 te Assen met Anne Willem HOMAN, 27 jaar oud, geboren op 02-06-1908 te Oldehove.

VI.104    Meint BOXMA, sigarenfabrikant, geboren op 17-04-1897 te Assen, zoon van Teunis BOXMA (zie V.84) en Aaltien LUNSHOF, dienstmeid.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 19-06-1931 te Assen met Hendrikje BARTELDS, 26 jaar oud, geboren op 03-10-1904 te Assen, overleden op 21-11-1952 te Assen op 48-jarige leeftijd, dochter van Roelof BARTELDS, landbouwer, en Hendrika Dina ALINK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Teunis (zie VII.182).

VII.182    Teunis BOXMA, zoon van Meint BOXMA (zie VI.104) en Hendrikje BARTELDS.
Gehuwd met Cobi ZANDBERGEN, overleden op 09-11-2000 te Assen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Petra.
Gehuwd met Tim.
   2.  Eric.
Gehuwd met Tiziana.

V.86    IJzebrand BOXMA, meubelmaker, later koopman, geboren op 06-10-1867 te Anleg (Rolde), overleden op 09-12-1944 te Assen op 77-jarige leeftijd, aangifte op 12/12/1944, zoon van Johannes BOXMA (zie IV.21) en Jantien BOERING.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 13-01-1892 te Assen met Henderkien ENNEN, 18 jaar oud, geboren op 14-02-1873 te Noorddijk, overleden op 31-03-1939 te Rotterdam op 66-jarige leeftijd, dochter van Feits ENNEN en Johanna WESTERVELD.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes (zie VI.110).
   2.  Feitse, geboren op 10-10-1893 te Assen, overleden op 09-02-1915 te Rotterdam op 21-jarige leeftijd.
   3.  Roelof (zie VI.114).
   4.  Teunis, koopman, geboren op 26-08-1896 te Assen, overleden op 17-04-1945 te Gendringen op 48-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 17-12-1924 te Rotterdam met Cornelia van ZUILEN, geboren circa 1891 te Giessendam, dochter van Leendert van ZUILEN en Pietertje van der WAAL.
   5.  Willem Johan (zie VI.118).
   6.  Feitse, geboren op 04-05-1915 te Rotterdam.

VI.110    Johannes BOXMA, geboren op 02-05-1892 te Assen, overleden op 30-04-1952 te Assen op 59-jarige leeftijd, zoon van IJzebrand BOXMA (zie V.86) en Henderkien ENNEN.
Gehuwd (1) voor 1914 met Hendrikje NOORD.
Gehuwd (2) op 22-jarige leeftijd op 10-06-1914 te Rotterdam met Johanna Anthonia van SUIJLEKOM, 21 jaar oud, geboren op 25-06-1892 te Rotterdam, dochter van Theodorus van SUIJLEKOM en Cornelia Peternella de JONG.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Lambertus, geboren 1920.
Uit het tweede huwelijk:
   2.  IJzebrand (zie VII.185).

VII.185    IJzebrand BOXMA, geboren op 10-02-1916 te Rotterdam, overleden op 18-11-1969 te Rotterdam op 53-jarige leeftijd, zoon van Johannes BOXMA (zie VI.110) en Johanna Anthonia van SUIJLEKOM.
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 10-02-1937 te Rotterdam, gescheiden na 9 jaar op 23-04-1946 te Rotterdam van Johanna van GALEN, geboren op 09-10-1918 te Rotterdam.
Gehuwd (2) op 31-jarige leeftijd op 08-10-1947 te Rotterdam met Klazina Dientje GERARDS, 23 jaar oud, geboren op 11-01-1924 te Rotterdam.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Johannes, geboren op 22-11-1937 te Rotterdam.
   2.  Elizabeth, geboren op 04-11-1939 te Rotterdam.
Uit het tweede huwelijk:
   3.  Cornelia Elisabeth, geboren op 30-03-1948 te Rotterdam.

VI.114    Roelof BOXMA, geboren op 14-09-1895 te Assen, zoon van IJzebrand BOXMA (zie V.86) en Henderkien ENNEN.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 28-06-1922 te Rotterdam met Alwiene Anna Katharina LICKFELD, geboren circa 1896 te Wageningen, dochter van Johan Heinrich LICKFELD, bierhuishouder, koffiehuishouder, en Helena Margaretha de BRUIN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Roelof, geboren 1924.

VI.118    Willem Johan BOXMA, geboren op 30-08-1906 te Assen, overleden op 14-11-1953 te Rotterdam op 47-jarige leeftijd, zoon van IJzebrand BOXMA (zie V.86) en Henderkien ENNEN.
Gehuwd (1) op 28-jarige leeftijd op 07-11-1934 te Rotterdam met Maria SCHULZGEN, geboren circa 1914 te Rotterdam, dochter van Arnoldus Petrus SCHULZGEN en Willempje BORKHOUT.
Gehuwd (2) op 31-jarige leeftijd op 04-05-1938 met Alexandrina OCKHUIJSEN, 20 jaar oud, geboren op 18-06-1917 te Rotterdam.
Uit het tweede huwelijk:
   1.  IJzebrand Willem, geboren op 19-02-1939 te Rotterdam.
   2.  Lambertus Alexander, geboren op 01-06-1940 te Rotterdam.

IV.24    Willem Frederik BOXMA, arbeider, rijksveldwachter, geboren op 25-11-1837 om 13:00 uur te Smilde, overleden op 16-08-1901 te Groningen op 63-jarige leeftijd. Signalement: "Bij zijne aankonst bij het korps lang 1 ellen 7 palmen 1 duimen 6 strepen".
We zien dat zijn ouders zich hielden aan de gewoonte om de zevende zoon naar de koning Willem Frederik te noemen. Hij kreeg een jaarlijks legaat van f. 40,- en later een rijksbetrekking als veldwachter.
Zoon van IJsbrand BOXMA (zie III.11) en Hillechien KOSTER, dienstmeid, arbeidster.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 30-04-1862 te Assen met Antien BAKKER, 25 jaar oud, geboren op 24-12-1836 te Assen, overleden op 13-12-1910 te Schoten op 73-jarige leeftijd, dochter van Pieter BAKKER en Jantien Arends OOSTERVELD.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hillechien, geboren op 15-12-1862 om 11:30 uur te Kloosterveen (Assen), overleden op 21-09-1926 te Utrecht op 63-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 29-04-1887 te Emmen met Derk BRANDS, 26 jaar oud, geboren op 01-09-1860 te Emmen, overleden op 07-06-1920 te Utrecht op 59-jarige leeftijd, zoon van Hendrik BRANDS en Zwaantien SCHRIJVERS.
   2.  Jantien, geboren op 29-01-1865 om 19:00 uur te Kloosterveen (Assen).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 21-08-1889 te Utrecht met Pieter van ECK, machinist, geboren circa 1863 te Zeist, overleden op 25-05-1947 te Leiden, zoon van Cornelis van ECK en Willemijntje BIESBROEK.
   3.  IJsbrand (zie V.92).
   4.  Pietertje, geboren op 01-11-1870 te Monnikendam.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 24-05-1894 te Groningen met Albert BULTJE, 23 jaar oud, schipper, geboren op 08-08-1870 te Groningen, zoon van Klaas BULTJE, schipper, en Martha MENNES.
   5.  Willem, geboren op 09-11-1873 te Schoonoord (Sleen).
   6.  Jan (zie V.97).
   7.  Pieter, geboren op 24-06-1879 te Schoonoord (Sleen), heeft 3 zoons en 3 dochters. Zijn naar Canada verhuist.
Gehuwd met Janna DIJKSTRA, het gezin is verhuisd naar Canada en heeft drie zoons en drie dochters.

V.92    IJsbrand BOXMA, spoorbeambte, geboren op 30-07-1867 te Bussum, overleden op 11-03-1936 te Utrecht op 68-jarige leeftijd, zoon van Willem Frederik BOXMA (zie IV.24) en Antien BAKKER.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 14-05-1903 te Utrecht met Dirkje van ROSSUM, 25 jaar oud, geboren op 24-04-1878 te Leeuwarden, dochter van Thomas van ROSSUM, arbeider, en Sijtske OPPENHUYSEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Antje (Annie), geboren op 16-02-1904 te Utrecht.
Gehuwd voor 1956 met Adriaan Leendert SCHEERS, geboren circa 1896, overleden op 17-03-1956 te Utrecht, zoon van Johan Gerhard SCHEERS en Pieternella KRAMER.
   2.  Sietske, geboren op 20-05-1905 te Utrecht.
   3.  Wilhelmina Frederika (Mien), geboren op 14-07-1909 te Utrecht, overleden circa 1994, overleden in juni 1994.
Gehuwd voor 1944 met Gerrit Jan BOVEN, geboren op 09-10-1901, overleden op 19-08-1944 te Utrecht op 42-jarige leeftijd, zoon van Willem BOVEN en Maria Hendrica van der VOOREN.
   4.  Johanna (Jopie), geboren op 14-09-1910 te Utrecht.
   5.  Willem Frederik (zie VI.128).
   6.  Thomas, geboren op 10-12-1913 te Utrecht.
   7.  Dirkje (Dickie), geboren op 06-01-1916 te Utrecht.
   8.  Jan, geboren op 05-08-1918 te Utrecht, overleden op 09-08-1918 te Utrecht, 4 dagen oud.

VI.128    Willem Frederik BOXMA, geboren op 28-07-1912 te Utrecht, overleden 1964, zoon van IJsbrand BOXMA (zie V.92) en Dirkje van ROSSUM.
Gehuwd na 1927 met Maartje Maria WORST, overleden op 19-06-2003 te Vianen.
Uit dit huwelijk:
   1.  IJsbrand (zie VII.191).
   2.  Johanna Wilhelmina, geboren op 12-10-1947.
Gehuwd na 1962 met Rudolf Eduard Jan van ZANTEN, geboren op 25-11-1943.

VII.191    IJsbrand BOXMA, werkzaam bij PTT Post, geboren op 10-07-1943 te Jutphaas, zoon van Willem Frederik BOXMA (zie VI.128) en Maartje Maria WORST.
Gehuwd voor 1974 met Beatrix Maria Sophia Wilhelmina HAARMAN, geboren op 01-08-1941 te Roosendaal en Nispen, dochter van Hendrikus Johannes HAARMAN en Wilhelmina de VOS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem Frederik Hendrik, geboren op 24-01-1975 te Utrecht.
Samenwonend sinds 01-11-2004 met Marieke RENDERS.

V.97    Jan BOXMA, rijksklerk bij de rechtbank te Assen, geboren op 21-02-1876 te Schoonoord (Sleen), overleden op 05-11-1922 te Assen op 46-jarige leeftijd, zoon van Willem Frederik BOXMA (zie IV.24) en Antien BAKKER.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 03-08-1904 te Assen met Engelina LIJN, 26 jaar oud, dienstbode, geboren op 22-01-1878 te Ruinen, overleden op 29-06-1960 te Utrecht op 82-jarige leeftijd, dochter van Hijlke LIJN en Harmina HAAK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Antje, geboren op 30-05-1905 te Assen, overleden op 13-08-1968 te Utrecht op 63-jarige leeftijd.
Gehuwd met Jacobus ERICA, hoofdagent van politie, geboren op 15-09-1906 te Utrecht, overleden op 15-01-1980 te Utrecht op 73-jarige leeftijd.
   2.  Hijlke Jan (zie VI.135).
   3.  Willem Frederik, gemeenteveldwachter, later adjudant bij de rijkspolitie, geboren op 13-05-1915.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 03-07-1942 met Neeltje ZWIJNENBURG, 26 jaar oud, geboren op 04-07-1915 te Maarsseveen, dochter van Arie ZWIJNENBURG, landbouwer-veehouder, en Neeltje van ZIJTVELD.

VI.135    Hijlke Jan BOXMA, agent van politie, geboren op 05-09-1906 te Assen, overleden op 31-03-1977 te 's Gravenhage op 70-jarige leeftijd, zoon van Jan BOXMA (zie V.97) en Engelina LIJN, dienstbode.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 23-07-1931 te Utrecht met Dina Wilhelmina Geertruida KREMER, 24 jaar oud, geboren op 03-12-1906 te Utrecht, overleden op 17-11-1984 te 's Gravenhage op 77-jarige leeftijd, dochter van Johannes Cornelis KREMER, machinist 1e klas bij de Nederlandse Spoorwegen, en Martha van SANDIJK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Vera Martha Selma, geboren op 26-04-1932 te 's Gravenhage.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 04-11-1963 met G. KOENE.
   2.  Astrid Engelina Joan, geboren op 14-05-1936 te 's Gravenhage.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 29-08-1961 met C.W. van NES.

IV.32    Pieter BOXMA, arbeider, geboren op 01-11-1847 om 23:00 uur te Kloosterveen, Assen, overleden op 24-02-1892 te Oranjedorp, Emmen op 44-jarige leeftijd, zoon van IJsbrand BOXMA (zie III.11) en Hillechien KOSTER, dienstmeid, arbeidster.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 15-04-1875 te Emmen met Geertje de VRIES, arbeidster, geboren circa 1844 te Steenwijksmoer. Geertje zou geboren kunnen zijn op 26-9-1844 te Ruinerwold. Dochter van Egbert de VRIES en Elsjen EKKER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Harmanna, geboren op 12-06-1875 te Nieuw Amsterdam, overleden op 19-09-1898 te Oranjedorp, Emmen op 23-jarige leeftijd. Iets eerder, op 27 augustus 1898 beviel Harmanna van een levenloze zoon. Dit is ze waarschijnlijk niet teboven gekomen. Ze liet haar man dus achter met een zoontje van 1 jaar.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 18-02-1896 te Emmen met Bartelt OLIJVE, arbeider, geboren circa 1873 te Sleen, overleden op 07-02-1949 om 11:50 uur te Almelo, zoon van Jan OLIJVE en Grietje DRIJVER. {Hij is later gehuwd op 16-02-1900 te Emmen, wettiging 1 kind met Jantien POMPER, geboren circa 1874 te Smilde, dochter van Wijtse POMPER en Grietje VOS. Hij is later gehuwd voor 1949 met Margaretha LOMANS.}
   2.  Hilligje, geboren op 06-06-1879 te Nieuw Amsterdam.
   3.  Elsje, geboren op 13-02-1883 te Nieuw Amsterdam, overleden op 26-11-1883 te Vastenow, Emmen, 286 dagen oud.
   4.  IJsbrand, geboren op 20-09-1885 te Nieuw Dordrecht (Emmen), overleden op 10-01-1886 te Nieuw Dordrecht (Emmen), 112 dagen oud.

IV.34    Douwe BOXMA, arbeider, geboren op 10-12-1848 om 4:00 uur te Kloosterveen, Assen, overleden op 09-02-1922 te Veenoord (Sleen) op 73-jarige leeftijd, zoon van IJsbrand BOXMA (zie III.11) en Hillechien KOSTER, dienstmeid, arbeidster.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 24-02-1872 te Emmen met Henderika SNIPPE, 21 jaar oud, arbeidster (tot 1880), geboren op 08-02-1851 te Smilde, dochter van Jan SNIPPE en Renske BOS.
Uit dit huwelijk:
   1.  NN, geboren op 17-03-1873 te Nieuw Amsterdam (Emmen), overleden op 17-03-1873 te Nieuw Amsterdam (Emmen), 0 dagen oud.
   2.  NN, geboren op 04-07-1874 te Nieuw Amsterdam (Emmen), overleden op 04-07-1874 te Nieuw Amsterdam (Emmen), 0 dagen oud.
   3.  NN, geboren op 07-06-1875 te Nieuw Amsterdam (Emmen), overleden op 07-06-1875 te Nieuw Amsterdam (Emmen), 0 dagen oud.
   4.  Hilligje, geboren op 07-07-1876 te Nieuw Amsterdam, Emmen, overleden op 04-08-1876 te Nieuw Amsterdam, Emmen, 28 dagen oud.
   5.  Hilligje (Hillie), geboren op 01-07-1877 om 06:00 uur te Emmen, overleden op 19-05-1955 om 22:20 uur te Schaesberg op 77-jarige leeftijd, begraven op 23-05-1955 te Schaesberg.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 12-09-1896 te Sleen (getuige(n): de 32-jarige koopman Johannes de Lange, de 56-jarige landbouwer Berend Mensing, de 62-jarige veldwachter Pieter de Vries en de 49-jarige in Emmen wonende voerman Christiaan Schuiling (geen der vier verwant)) met Jan KASPERS, 22 jaar oud, groentehandelaar, arbeider, geboren op 17-05-1874 om 12:00 uur te Appelscha, Ooststellingwerf, overleden op 18-06-1959 om 00:15 uur te Nieuwenhagen op 85-jarige leeftijd, begraven op 20-06-1959 te Schaesberg, zoon van Hendrik Alberts KASPERS en Grietje Tjeerds TJEERDSMA.
   6.  NN, geboren op 18-04-1880 te Nieuw Amsterdam (Emmen), overleden op 18-04-1880 te Nieuw Amsterdam (Emmen), 0 dagen oud.
   7.  Jan (zie V.113).
   8.  NN, geboren op 22-08-1884 te Amsterdamscheveld, Emmen, levenloos geboren, overleden op 22-08-1884 te Amsterdamscheveld, Emmen, 0 dagen oud.
   9.  NN, geboren op 18-09-1885 te Amsterdamscheveld (Emmen), overleden op 18-09-1885 te Amsterdamscheveld (Emmen), 0 dagen oud.
   10.  NN, geboren op 20-10-1886 te Nieuw Amsterdam (Emmen), overleden op 20-10-1886 te Nieuw Amsterdam (Emmen), 0 dagen oud.
   11.  NN, geboren op 12-02-1889 te Veenoord, Sleen. Levenloos geboren, overleden op 12-02-1889 te Veenoord, Sleen, 0 dagen oud.
   12.  NN, geboren op 14-11-1889 te Veenoord, Sleen. Levenloos geboren, overleden op 14-11-1889 te Veenoord, Sleen, 0 dagen oud.
   13.  NN, geboren op 23-01-1893 te Veenoord, Sleen. Levenloos geboren, overleden op 23-01-1893 te Veenoord, Sleen, 0 dagen oud.

V.113    Jan BOXMA, arbeider, werkzaam op de mijn Wlhelmina te Twerwinselen (bovengronds), geboren op 11-02-1881 te Nieuw Amsterdam (Emmen), overleden op 04-06-1946 te Heerlen op 65-jarige leeftijd, overleden in het St Joseph ziekenhuis te Heerlen, woonplaats was Schaesberg, zoon van Douwe BOXMA (zie IV.34) en Henderika SNIPPE, arbeidster (tot 1880).
Gehuwd (1) op 19-jarige leeftijd op 04-08-1900 te Sleen met Gerritje van WIJK, arbeidster, geboren circa 1877 te Haulerwijk, Ooststellingwerf, overleden op 18-11-1918 te Veenoord (Sleen), dochter van Karst Harmens van WIJK en Hendrikje VONK.
Gehuwd (2) op 39-jarige leeftijd op 27-08-1920 te Sleen met Catharina KOOPMAN, 32 jaar oud, geboren op 22-03-1888 te Achterom (Hoogeveen), overleden op 08-04-1964 te Ubach over Worms op 76-jarige leeftijd, dochter van Daniel KOOPMAN, arbeider, en Jantje PRINS. {Zij was eerder gehuwd op 21-jarige leeftijd op 14-08-1909 te Beilen met Albert KATS, 21 jaar oud, arbeider, geboren op 26-07-1888 te Hoogeveen, geboren te Achterom, overleden op 30-10-1917 te Emmen op 29-jarige leeftijd, zoon van Hendrik KATS, arbeider, en Sannigje LUNENBORG, arbeidster.}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Karst, geboren op 11-03-1901 te Nieuw Amsterdam (Emmen), overleden op 19-08-1901 te Nieuw Amsterdam, 161 dagen oud.
   2.  Douwe, geboren 1906, overleden op 13-06-1930 te Kerkrade.
   3.  Hendrikje, geboren circa 1907 te Altenessen [GER], overleden op 15-12-1909 te Emmen.
Uit het tweede huwelijk:
   4.  Jantina, geboren op 04-09-1923 te Oosterhesselen.
   5.  Gerritje, geboren op 18-11-1925 te Schaesberg.
   6.  Hendrika, geboren op 03-02-1927 te Schaesberg.
   7.  Jan, geboren op 29-04-1928 te Schaesberg.
   8.  NN, geboren op 19-03-1930 te Schaesberg (L), levenloos geboren, overleden op 19-03-1930 te Schaesberg, 0 dagen oud.
   9.  Roelof (zie VI.147).
   10.  Douwe (zie VI.149).

VI.147    Roelof BOXMA, geboren op 11-05-1932 te Schaesberg, zoon van Jan BOXMA (zie V.113) en Catharina KOOPMAN.
Gehuwd met Hendrika Johanna van LUNTEREN, geboren op 30-09-1936 te Amsterdam, dochter van Arnoldus Marinus (Rinus) van LUNTEREN, mijnwerker, en Jansje Berendina (Annie) BRAAKMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Robert, geboren te Landgraaf.
   2.  Hendrika.

VI.149    Douwe BOXMA, stucadoor, geboren 1935 te Schaesberg, zoon van Jan BOXMA (zie V.113) en Catharina KOOPMAN.
Gehuwd met Jansje Berendina (Annie) van LUNTEREN, geboren op 22-11-1941 te Hoensbroek, dochter van Arnoldus Marinus (Rinus) van LUNTEREN, mijnwerker, en Jansje Berendina (Annie) BRAAKMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Marinus (Jan) (zie VII.201).
   2.  Arnoldus Marinus (Arno) (zie VII.204).

VII.201    Johannes Marinus (Jan) BOXMA, geboren op 27-05-1961 te Schaesberg, zoon van Douwe BOXMA (zie VI.149) en Jansje Berendina (Annie) van LUNTEREN.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 19-01-1984, gescheiden circa 1991 van Jose HANSSEN, geboren op 26-03-1963. {Zij is later gehuwd op 30-jarige leeftijd op 07-04-1993 met Arnoldus Marinus (Arno) BOXMA, 30 jaar oud (zie VII.204).}
Gehuwd (2) op 38-jarige leeftijd op 14-02-2000 met Maria op de BEEK, 38 jaar oud, geboren op 01-04-1961.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Rebecca Wilhelmina Berendina, geboren op 14-05-1986 te Heerlen.
   2.  Mathijs Johannes Marinus, geboren op 16-10-1987 te Schaesberg (Landgraaf).
Samenwonend te Landgraaf, Partner is Jenifer KOENDERS.

VII.204    Arnoldus Marinus (Arno) BOXMA, geboren op 20-10-1962 te Schaesberg, zoon van Douwe BOXMA (zie VI.149) en Jansje Berendina (Annie) van LUNTEREN.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 07-04-1993 met Jose HANSSEN, 30 jaar oud, geboren op 26-03-1963. {Zij was eerder gehuwd op 20-jarige leeftijd op 19-01-1984, gescheiden circa 1991 van Johannes Marinus (Jan) BOXMA (zie VII.201).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Dominic Arnoldus Marinus, geboren op 17-08-1992 te Kerkrade.

 
Copyright © 2023 Genealogie.Boxma.com. Alle rechten voorbehouden.